Förskolan Trollflöjten
Förskolan Trollflöjten har en kristen profil, men också en musikinriktning som bidrar till att utveckla språkinlärning och motorik hos små barn. Vi har öppen förskola med verksamhet alla vardagar för barn och föräldrar.
Stöd i sorgen
Att förlora en livskamrat eller en närstående är att förlora en del av sig själv. Nya känslor och svåra tankar kommer. Allt vänds upp och ner. Och mitt i det svåra ska vi fortsätta att fungera som människor. Vi ger stöd i sorgen.
Internationellt arbete
Som medlem i Svenska kyrkan gör du livet lättare för människor över hela världen. Tack för ditt stöd - läs mer om hur vi arbetar!
Konfirmation
Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Meningen med livet finns i att du är värdefull och viktig för att du är den du är.
Kyrkogård & begravningsplats
I församlingen finns tre begravningsplatser från skilda tidsepoker och med olika karaktär. Förutom den nyanlagda askgravlunden finns samtliga traditionellt förekommande gravtyper representerade, kistgravar, urngravar och minneslund.
Livets högtider
Händelser som förändrar våra liv kan präglas av största lycka eller djupaste sorg. Tyresö församling vill vara en trygghet i glädje och sorg, och ge stöd och hjälp när våra liv förändras. Guds kärlek och omsorg omfattar alla människor i livets olika skeden.