#clara16 konfirmerade i två svängiga gudstjänster med mycket folk. https://t.co/GkHybmrtiy - Kyrkoherden 3 dagar sedan