Aktuellt

Fina resultat i förädraenkäten för förskolan Trollflöjten

2019-03-25

Årets föräldraenkät för förskolan Trollflöjten i Trollbäckens kyrka är klar. Med hela 92 % svarsfrekvens har 96 % svarat att deras barn trivs på förskolan. På alla områden ligger förskolan i linje med kommunens snitt-resultat eller bättre.

Den 26 mars och 10 april 2019 klockan 16-18 är det Öppet hus på förskolan Trollflöjten för dig som är nyfiken på vår verksamhet. Välkommen!

Läs hela enkätresultatet

Läs mer om förskolan Trollflöjten