Aktuellt

Livsviktigt! Vårens föreläsningar i Tyresö

2018-01-15

Under rubriken Livsviktigt samlar vi föreläsare som berättar om livet och det som är viktigt. Föreläsningarna är på kvällstid i Bollmoradalens kyrka och kostar inget att lyssna på. Välkommen!

Med känsla för barns självkänsla

I decennier har debatten om hur man bäst fostrar barn pendlat mellan fritt och auktoritärt ledarskap. Men det finns ett tredje alternativ! Ett alternativ som tar hänsyn till barnets och den vuxnes behov av respekt och förståelse. Föreläser gör Petra Krantz Lindgren. Hon är beteendevetare och författare till boken Med känsla för barns självkänsla.
7 februari kl. 19.00 Bollmoradalens kyrka

Konsten att kunna le när allting rasar

Sedan 8 augusti 2012 då Jessica Falks dotter föll i leken och slog i huvudet, har inget varit sig likt. Jessica sjunger och berättar under 2 timmar om hur både arbetsliv och familjesituation helt förändrades efter olyckan och hur musiken hjälpt både dottern och familjen att orka genom den nya vardagen. På vilket sätt påverkas ett barns självkänsla som oftast blir ifrågasatt? Ska det drabbade barnet anpassa sig till omgivningen eller är det omgivningen som skall anpassa sig till barnet?
14 mars kl. 19.00 Bollmoradalens kyrka

Ett ben kortare men ett helt liv rikare

Efter en motorcykelolycka i maj 2009 tvingades Sonia Elvstål amputera sitt ena ben. Idag är hon tacksam för olyckan. Under föreläsningen berättar Sonia om sin personliga resa, och hur olyckan gett henne ett bättre och mer aktivt liv. Hon lever efter mottot “att besegra sig själv är att besegra sin mäktigaste fiende” Sonia Inspirerar till mer närvaro i livet, och delar med sig av både glädje och eftertanke….
18 april kl. 19.00 Bollmoradalens kyrka

Varför går hon bara inte?

Frågan ställs ofta av anhöriga, bekanta och kollegor då kunskapen oftast är otillräcklig för att förstå problematiken i att lämna en osund och farlig relation. Man brukar säga att det är som farligast när kvinnan faktiskt går. Frida Walter föreläser om egna erfarenheter och tiden hon bodde på kvinnojour. Hennes vision är att öka kunskapen kring detta tabulagda ämne och på så vis bidra till att fler utsatta personer får hjälp i tid.
2 maj kl. 19.00 Bollmoradalens kyrka