Aktuellt

Tyresö församling söker församlingspedagog

2018-05-08

Tyresö församling bedriver undervisning för att erbjuda människor i alla åldrar att dela kunskap om och erfarenhet av tron på Gud och den berättelse som bär vår kristna tro och sätta sin egen livsberättelse i relation till den.

Denna tjänst omfattar ett pedagogiskt ansvar för undervisning som bedrivs inom ramen för församlingens huvuduppdrag med betoning på barn och ungdom. Tjänsten ingår i arbetslag med inriktning ungdomar 13 – 25 år, konfirmandverksamhet samt skolkyrka. Tjänsten omfattar även ett pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i verksamhetens övergripande mål och vision.

Tyresö församling är en trivsam arbetsplats som bjuder på en dynamisk och kreativ miljö. Vi arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och församlingens goda utveckling beror till stor del på att de goda idéerna får ta plats och att de hanteras utifrån en tydlig struktur.

Vi är många välutbildade, kreativa och entusiastiska medarbetare och vi analyserar ständigt nuläge och framtid. Alla medarbetare har en uppdaterad befattnings- och arbetsbeskrivning.

Här finns:

  • en väl fungerande ungdomsverksamhet med ledarutbildning, ungdomskvällar, lovaktiviteter, läger och sommarresor till Taizé i Frankrike eller Assisi i Italien
  • fyra populära konfirmandalternativ med totalt 120 platser
  • en skolkyrka med goda upparbetade relationer till kommunens skolor, där varje årskurs erbjuds arrangemang för att möjliggöra besök i kyrkan minst en gång per läsår

Dina formella kunskaper och förutsättningar

  • Församlingspedagogutbildning alternativt pedagogisk utbildning grundnivå
  • Ett särskilt intresse och engagemang för unga
  • Medlemskap i Svenska kyrkan

Meriterande kunskaper och erfarenheter

  • Erfarenhet av pedagogiskt arbete med inriktning ungdom, konfirmandverksamhet samt skolkyrka

Villkor

Församlingen följer kollektivavtal. Vi har goda personalförmåner, bl.a. generös friskvårdspeng, gratis hälsokontroller, trivselaktiviteter, gratis kaffe och frukt. Vi anser att kompetensutveckling är något mycket viktigt i syfte att kvalitetshöja både verksamhet och medarbetare. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och varje år genomförs en medarbetarundersökning. Strukturerade utvecklingssamtal och lönesamtal hålls minst en gång per år och detta sker utifrån en process som alla är väl förtrogna med.

Arbetstid/varaktighet

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde hösten 2018.

Fackliga företrädare

VISION Christer Zetterberg, christer.zetterberg@svenskakyrkan.se   

Upplysningar

Ytterligare information om tjänsten erhålls genom kyrkoherde Helena Forsberg: 070-912 37 09

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 2018-06-03.  Ansökan sker enbart via e-post: tyreso.forsamling@svenskakyrkan.se.

Vi kommer att hålla intervjuer då ansökningstiden löpt ut.

Om Tyresö församling

Tyresö församling är arbetsgivare för ca 55 anställda. I församlingen finns tre kyrkor: Bollmoradalens kyrka med kultur och diakoni som profil, Trollbäckens kyrka med barn och familj i fokus, och Tyresö kyrka och församlingshem där vi bedriver ett Pilgrimscentrum i samarbete med Stockholms stift. Församlingen har också en kyrkogårdsförvaltning med tre kyrkogårdar och ett kapell. Dessutom drivs förskolan Trollflöjten som utöver en kristen profil också har en musikinriktning. Församlingen omfattar samma område som Tyresö kommun som idag har 47 000 invånare varav ca 29 000 är medlemmar i Svenska kyrkan.