Aktuellt

Vems är graven?

2017-06-27

Grön skylt med vit text bredvid en gravsten.Just nu letar vi gravrättsinnehavare. Det betyder att vi inte vet vem som är kontaktperson till vissa gravar.

Gravrättsinnehavare har skyldighet att hålla graven i värdigt och ordnat skick. Detta kan utföras av kyrkogårdsförvaltningen med ett gravskötselavtal. Då tar kyrkogårdsförvaltningen hand om planteringsytan och området runt graven (dock inte gravstenen. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att ta hand om gravstenen så att den står stabilt och säkert). Det kostar ingenting att vara gravrättsinnehavare.

Om inga gravrättsinnehavare ger sig till känna inom tre år återgår graven så småningom till kyrkogårdsförvaltningen, och graven upplåts till nya begravningar.

Gravar där vi letar gravrättsinnehavare är markerade med en grön skylt.

Har du information om någon grav meddela kyrkogårdsförvaltningen på tfn 08-410 937 70.

Läs mer om gravrätt

Vi letar gravrättsinnehavare till följande gravar:

Tyresös begravningsplats (vid Tyresö kyrka)

TGA 001 Östregård F Hagström
TGA 009 Nilsson F Jönsson
TGA 018 Tafvelin F Sandin
TGA 038A Gustafsson
TGA 038B Gustavsson
TGD 006 Jonsson F Eriksson
TGD 031 Rasch
TGD 032 Eriksson
TGD 033 Svärd
TGE 016 Johansson
TGE 019A Pettersson
TGE 019B Pettersson F Eriksson
TGE 021A Lund
TGE 021B Lund
TGE 022 Lönnroth
TGE 028A Olsson
TGE 028B Olsson F Olsson
TGE 028C Olsson F Gustafsdotter
TGE 028D Olsson
TGE 029 Andersson
TGE 030 Karlsson
TGE 050 Ortman
TGE 053 Sundell
TGE 054 Sundell
TGF 002 Jonsson
TGF 011 Blomkvist
TGF 012 Karlsson
TGF 015A Spångberg
TGF 015B Spångberg
TGF 029 Eriksson
TGF 030A Persson
TGF 030B Persson
TGF 032 Jonsson
TGF 035 Nilsson F Karlsson
TGF 036 Nilsson
TGF 041 Nilsson
TGF 042A Fernstedt
TGF 042B Fernstedt F Johansson
TGF 050A Lindkvist F Nord
TGF 050B Lindkvist
TGF 050C
TGF 060A Holmgren
TGF 060B Holmgren
TGF 062A Sundell
TGF 062B
TGF 066A Lidsell
TGF 066B Lidsell F Olsson

Bollmora begravningsplats (vid Masten)

BOA 016 Fougner
BOA 030 Nilsson
BOAA 007A Gustavsson
BOAA 007B Gustavsson F Fors
BOB 013 Nilsson
BOC 027 Winkler
BOC 036 Gustafson
BOD 024 Melin
BOD 043
BOD 047
BOEE 012 Åkerblad
BOF 004 Lind-Landström
BOF 015 Pettersson
BOFF 005A Svenström
BOFF 005B Svenström F Eriksson
BOGG 028 Küün
BOGG 031 Jakobsson
BOGG 043 Jansson
BOGG 059 Karlsson
BOGG 063 Ströby
BOGG 068 Lundkvist
BOGG 137 Österman
BOGG 139 Karlsson
BOGG 141 Fridell
BOGG 142 Nyman Fokin
BOGG 147 Gustavsson
BOHH 018 Norström Fastén
BOHH 042 Pesonen
BOHH 061
BOHH 066 Sunnehed
BOHH 095 Lundqvist
BOHH 100 Göransson
BOHH 101 Hagelin
BOJ 003A Hautala
BOJ 005A Persson
BOJ 005B Persson F Pettersson
BOJ 021A Sundqvist
BOJ 021B Svenström F Nylin
BOK 006A Karlsson
BOK 006B
BOK 006C Blomkvist F Karlsson
BOK 009A Luukkanen F Henriksson
BOK 009B Luukkanen
BOK 010A Luukkanen
BOK 010B Luukkanen
BOK 015A Lindblom F Ekengren
BOK 015B Lindblom
BOM 004 Johansson
BOM 011 Björklund
BOM 012 Björklund
BOM 038 Lindström
BOM 039
BOM 055 Greus
BOM 106 Svensson
BOM 107 Hansen
BON 014 Hokkanen
BON 015
BON 028 Forsberg
BON 030 Selerback
BON 031 Selerback
BON 032 Selerback
BON 033 Österlund
BON 034
BONN 032 Qvarfordt
BONN 067 Lindberg
BOO 037 Wernersson F Zeppik
BOOO 040 Oskarsson
BOOO 042 Teimann
BOOO 044 Friberg
BOOO 072 Wannäs
BOP 005A Nilsson
BOP 005B Sundquist
BOP 009A Karlsson F Karlsson
BOP 009B Karlsson
BOP 012A Norlander
BOP 012B Norlander F Hedlund
BOPP 032 Karlsson
BOPP 046 Örnsvik
BOPP 048 Jansson
BOPP 050 Uhre
BOPP 057 Nilsson
BOR 015A Jansson
BOR 015B
BOR 018A Olsson
BOR 018B Olsson F Jonsson
BOR 022A Andersson
BOR 023A Pettersson
BOR 023B
BOR 025A Ohlson
BOR 025B Olsson F Lundin
BOS 011A Gustavsson
BOS 011B Persson
BOS 016A Gustavsson
BOS 016B Gustavsson F Källsten
BOS 027A Nyström
BOS 027B Nyström F Karlsdotter
BOT 013A Gustavsson
BOT 013B Gustavsson
BOT 015A Karlsson
BOT 015B Karlsson F Johansson
BOT 030A Nabro
BOT 030B
BOU 001A Eriksson
BOU 001B Nilsson
BOU 001C
BOU 002A Karlsson
BOU 002B
BOV 078 Melander Robinson
BOV 083 Magnefelt-Ek
BOV 105 Mäenpää
BOX 002 Ljusner
BOX 013 Håkansson
BOX 020 Bekkaoui
BOX 038 Andersson
BOX 050 Ruberg
BOX 076 Eriksson
BOX 082 Norrléen
BOX 100 Lappalainen
BOX 116 Olsson