Anmälan till konfirmation 2019/20

Roligt att ni är intresserade av våra konfirmandgrupper! Vårt tips är att du som blivande konfirmand fyller i denna webbanmälan tillsammans med någon av dina vårdnadshavare. För en så smidig hantering som möjligt ber vi er att läsa och fylla i formuläret noggrant.

När ni fyllt i hela webbanmälan kommer ni att få en bekräftelse på anmälan till den e-postadress som ni angett i webbanmälan.

Med detta besked som skickas ut finns också en talong som vårdnadshavaren ska skriva under. Den underskriften skickas sedan tillbaka till oss. Därefter är anmälan komplett.

Om behandling av personuppgifter

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Tyresö församling, Kyrkogränd 14, 13543 Tyresö. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på tyreso.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08-41093700. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs vår policy för behandling av personuppgifter.

Varmt välkommen med din anmälan som konfirmand i Tyresö församling!

Kontaktuppgiftter till konfirmanden

Konfirmandens förnamn*

Konfirmandens efternamn

Konfirmandens personnummer
10 siffror, XXXXXX-XXXX

Konfirmandens mobiltelefonnummer
Numret används för att skicka sms med information under konfirmandtiden. Vi lämnar inte ut numret till någon annan. Ange numret på detta sätt: 07X-XXXXXXX

Konfirmandens adress
Gata

Postnummer

Postort

Kontaktuppgiftter till vårdadshavare
Vi skickar löpande information under konfirmandtiden till denna e-postadress, till exempel information inför upptakt, resa, eller möten med vårdnadshavare. Vi lämnar inte ut den till någon annan.

Namn vårdnadshavare 1
För och efternamn

E-postadress till vårdnadshavare 1

Namn vårdnadshavare 2
Om du är ensam vårdnadshavare behöver denna inte fyllas i.

E-postadress till vårdnadshavare 2
Om du är ensam vårdnadshavare behöver denna inte fyllas i.

Finns det någon särskild allergi, kostbehov eller sjukdomar hos konfirmanden som vi som ledare behöver känna till?
Dina svar behandlas med sekretess och lämnas inte ut till andra än konfirmandgruppens huvudledare. Om du inte vill lämna denna information här, kontaktar du istället huvudledaren för den grupp som konfirmanden får plats i.

Önskemål om konfirmandgrupp
Vi fördelar platserna i den ordning anmälningarna kommer in till oss. Först till kvarn alltså! Om du inte har gjort ett andrahands- eller tredjehandval kan det innebära att du blir utan plats, beroende på vilka val du gjort och när din anmälan kom in till oss.

Förstahandsval

Andrahandsval

Tredjehandsval

Finns det något annat som du som vårdnadshavare tycker att det är bra att vi känner till?

Behandling av personuppgifter
Jag godkänner att Tyresö församling får behandla mina personuppgifter enligt ovan.