Bollmoradalens kyrka öppen

2020-03-20

Måndag – fredag 10.00-16.00


Bollmoradalens kyrka öppen för bön och ljuständning. Personal finns på plats.

Med reservation för ändringar.