Konfirmationsgudstjänst

2019-04-23

2019-05-19 10.00 Bollmoradalens kyrka

Konfirmationsgudstjänst, Annafia Trollbäck. Musiker: Jessica Falk