Konsert: Vi minns Lars Gullin

2018-03-15

Jan Allan, trumpet
Elise Einarsdotter, piano
Olle Steinholz, bas

Vokalgruppen DamernaS

Bollmoradalens kyrka lördagen den 21 april kl 16.00
Fri entré!