Kyrkstund för barn

2017-09-13

Vi träffas kl. 10.00 i Bollmoradalens kyrka och inleder i kyrksalen med klockringning, ljuständning, sång och lite prat tillsammans med kyrkråttan. Vi har ett tema per gång och ni får gärna skapa något tillsammans med barnen att smycka altaret med. Efter kyrkstunden blir det fika och fri lek.