Sinnesromässa

2019-12-10

11 April 2017, Stockholm, Sweden: Evening prayers in the Easter week, in the Skarpnäck Parish, Church of Sweden.

Tisdagar en gång i månaden Bollmoradalens kyrka


”Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.” En mässa med rötter i 12-stegsrörelsen. Den bygger på delandet och har musik med liveband.