Trollbäckens kyrka öppen

2020-03-20

Måndag-fredag 9.00-16.00 


Trollbäckens kyrka öppen för möjlighet till bön och ljuständning. Personal finns på plats.

Med reservation för ändringar.