Begravning

Bårtäcke i Tyresö kyrka. Klicka för att se större.

Bårtäcke i Tyresö kyrka. Klicka för att se större.

Det är en svår situation när någon som står oss nära går bort. Förutom sorgen det innebär, ställs vi inför en rad praktiska åtaganden.

Sjukhuset, servicehuset, eller polisen (vid en olycka) ombesörjer att kroppen kommer till bårhus. En begravningsbyrå kan hjälpa till att planera begravning och gravsättning. Avskedet är betydelsefullt, och det är viktigt att det blir rätt, både med tanke på anhöriga och den avlidne. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål angående begravning eller gravsättning är det alltid de önskemålen som ska komma i första rummet.

En begravningsceremoni bör äga rum inom 30 dagar från dödsfallet.

Kyrklig begravning

Bårtäcke i Bollmora kapell. Klicka för att se större.

De avlidna som tillhört Svenska kyrkan har självklar rätt att få en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Vanligen kontaktar begravningsbyrån församlingen för att avtala om tid, plats, präst och musiker, men anhöriga kan också ringa direkt till församlingsexpeditionen, se nedan.

Har man speciella önskemål om präst kan det vara klokt att kontakta denna person om förslag på tider innan samtal med begravningsbyrå eller församlingsexpedition. I annat fall ordnar församlingsexpeditionen präst. Den präst som ska hålla begravningsgudstjänsten kontaktar de anhöriga för samtal kring begravningsgudstjänsten. I Tyresö församling finns tre kyrkor; Bollmoradalens kyrka, Trollbäckens kyrka och Tyresö kyrka. På Bollmora kyrkogård ligger Bollmora kapell som också kan användas för borgerliga begravningar.

Bårtäcke i Trollbäckens kyrka Klicka för att se större.

Bårtäcke i Trollbäckens kyrka. Klicka för att se större.

Planera en begravning
Begravningspastoralen innehåller bland annat en beskrivning av hur församlingen förbereder begravningar och en beskrivning av hur begravningsgudstjänsten gestaltas. Här kan du läsa mer om om hur du planerar en begravning.

Annan församling
Vill man ha begravningsgudstjänst i en annan församling än där den avlidne var skriven bekostas detta av hemförsamlingen.

Annat kristet samfund
Om den avlidne tillhörde ett annat kristet trossamfund än Svenska kyrkan upplåter församlingen sina kyrkor, mot avgift, efter beslut av kyrkoherden. I så fall leds begravningsgudtjänsten av en präst eller pastor från det samfundet och ordningen i det samfundet följs.

Bårtäcke i Bollmoradalens kyrka. Klicka för att se större.

Bårtäcke i Bollmoradalens kyrka. Klicka för att se större.

Borgerlig begravning

Begravningsceremonier som inte följer någon religions tradition brukar kallas för borgerlig begravning. Bollmora kapell, Tyresö församlingshem och Storkällans kapell används för borgerliga begravningar. Borgerliga begravningsförrättare är utsedda av kommunen. Se Tyresö kommuns hemsida.

En borgerlig begravning kan också vara en enkel familjeceremoni. Om den avlidne har begärt utträde ur Svenska kyrkan hänvisas av respekt för den avlidnes ställningstagande till borgerlig begravning. Det finns ingen lag som säger att begravningsceremoni ska äga rum. För gravsättning finns däremot regler.

Annan religiös tradition

Om den avlidne tillhörde en annan religiös tradition finns möjlighet att genomföra begravningsakt enligt den religionens ordning i Bollmora kapell eller Tyresö församlingshem. Begravningsplats för muslimska trosbekännare finns på Storkällans begravningsplats.

Sorgestöd
Det kan vara skönt att ha någon att prata med om sorgen och den som gått bort. Du kan läsa mer här och kontakta våra diakoner.

Mina önskemål
Har du själv tänkt på hur du vill ha det vid din begravning? I en svår tid kan det vara skönt för de anhöriga att veta dina önskemål. Fyll i Mina önskemål och ge dem till någon som kan se till att de efterlevs.

Kontakt
Kontakta Församlingsexpeditionen med dina frågor och för att boka begravning, kyrka och kapell.
Boka visning av grav, tfn 08-410 937 70
Vid frågor om grav och gravrätt, tfn 08-410 937 73

Lagar och regler
Reglemente för begravningsverksamheten