Begravning

Gravsättning

För gravsättning i Tyresö församling finns fyra olika alternativ: kistgrav, urngrav, askgravplats samt nedgrävning av aska i minneslund. Vid upplåtelse av ny kist- eller urngrav väljer de anhöriga plats i samråd med personal från Kyrkogårdsförvaltningen.

Kistgrav
Kistgravar finns på Bollmora kyrkogård och Tyresö begravninsplats. Kistgravsättning kan ske med eller utan närvaro av de anhöriga.

Urngravar
Urngravar finns på Bollmora kyrkogård och Tyresö begravningsplats. Efter kremering sker urngravsättning med eller utan anhöriga närvarande. Dag och tid för urngravsättning bokas oftast genom begravningsbyrån, i samråd med församlingsexpeditionen. I en urngrav finns vanligen plats för flera urnor.

Askgravplats
På Bollmora kyrkogård markerar naturstenar platsen för den avlidnes aska. På Tyresö begravningsplats markerar granitstenar platsen för den avlidnes aska. Två platser finns vid varje grav. I anslutning till gravsättningen, som de anhöriga får närvara vid, sätts en namnbricka upp på stenen. Kyrkogårdsförvaltningen sköter all plantering och skötsel, men anhöriga kan medverka till utsmyckningen med snittblommor och ljus/gravlyktor.

Minnesplats
Vid klocktornet på Tyresö begravningsplats finns en minnesplats, ”för de släktled som gått före och för de som vilar på annan ort”. Här finns möjlighet att sätta en vas eller tända ett ljus. Smyckningslådan har en bård inspirerad av intarsian på predikstolen i Tyresö kyrka.

Minneslund
Minneslund finns på Bollmora kyrkogård och Tyresö begravningsplats. Gravsättning i minneslund är ett anonymt begravningssätt. De anhöriga får i efterhand skriftligt meddelande att askan jordats i minneslunden. Vid gravsättning i minneslund får man ingen grav att gå till – men en plats att komma till. En gemensam smyckningsplats finns inom minneslunden.

Sprida aska
För att sprida aska efter den avlidne på annan plats än allmän begravningsplats måste man ha tillstånd från länsstyrelsen. Vanligen kan man få tillstånd att sprida askan i havet.

Gravvård/gravsten
Gravrättsinnehavaren har möjlighet att förse gravplatsen med gravvård/gravsten efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen. Församlingen erbjuder att sätta upp ett tillfälligt gravkors i upp till ett år i avvaktan på permanent placering av gravvård/gravsten.