Begravning

Sorgestöd

Sorgen är en naturlig del av livet, men i vårt samhälle kanske sorgen inte alltid får ta den tid och plats som skulle behövas. I Tyresö finns möjlighet att få sorgestöd, både enskilt och i grupp. I Tyresö församling finns också sorgestödsgrupper för vuxna, ungdomar, barn och familjer.

När man förlorat någon som står en nära förändras hela ens tillvaro på ett mycket genomgripande sätt. Det gör ont och kan ta tid innan man på nytt tycker sig hitta fotfäste i tillvaron. Tyresö församling erbjuder dig som förlorat en närstående att i samtal med präst eller diakon, eller i grupp tillsammans med andra, bearbeta din sorg genom att uttrycka och utbyta tankar, känslor, funderingar och erfarenheter.

Ensam är inte stark
Det har gått ett par år sedan Sofia Larssons man gick bort i cancer. För Sofia är livet fortfarande en kamp för att hitta glädjeämnen i vardagen och att hantera saknaden. Utan det stöd hon fick genom kyrkans sorgestödsgrupp vet hon inte hur hon hade klarat sig.
Läs mer.

Kontakt
Charlotta Lindholm, diakon, 08-410 937 98, mejl