Kyrkoval 2017

Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år får rösta.

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.

I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

När är kyrkovalet?

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

Hur gör jag för att rösta?

Den 17 september 2017 kl. 10-20 kan du rösta i Tyresö församlingshem, Bollmoradalens kyrka och Trollbäckens kyrka. Då är det viktigt att du går till den vallokal du tillhör och som står på röstkortet.

Du kan förtidsrösta i Bollmoradalens kyrka, 4–16 september 2017 kl 9-12 och 17-20. OBS! Ingen förtidsröstning söndag 10 september. På valdagen den 17 september kan du förtidsrösta mellan 12-14.

För att förtidsrösta behövs röstkortet.

Information om öppettider och lokaler finns också på röstkortet.

Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. Paket för brevröstning kan beställas från församlingsexpeditionen. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige den 18 augusti 2017
(då röstlängden fastställs).

Hur många är röstberättigade?

Cirka 5,3 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 medlemmar.

Vad röstar jag på?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I Tyresö församling ställer fem nomineringsgrupper upp. Du hittar mer information om dem här. Information om vilka som ställer upp i stiftsfullmäktige och kyrkomötet på nationell nivå hittar du här.

När kommer röstkorten?

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

 

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda. Du kan inte stryka personer på valsedeln.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.