Livets högtider

Vigsel

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och finnas med i både glädje och sorg.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men som regel behöver minst en av er vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion. Kontakta din församling för att boka vigsel.

brudkrona_taikon_mindre

Brudkrona av Rosa Taikon, finns att låna mot deposition.

Vigsel i kyrkan
Det vanligaste är att vigseln sker i kyrkan. Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med vigselförrättare och musiker kan man göra vigseln personlig med olika symbolhandlingar, dikter och sånger. Den här vigselordningen arbetar vi efter.

I Tyresö församling är alla välkomna att vigas. Läs mer om vigselrätt/vigselskyldighet.

I god tid före vigseln behöver ni beställa ett intyg om hindersprövning från Skatteverket. Intyget gäller i fyra månader. Syftet med intyget är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er, till exempel att någon av er är under 18 år.

Vilken kyrka?

Ni har kanske funderat över i vilken kyrka, eller på vilken plats, ni vill gifta er. Kontakta den församling där ni vill gifta er. Det enklaste är att välja en kyrka i den församling där ni bor, och att den präst som är i tjänst viger er. Men det finns också möjlighet att gifta sig på en annan plats och ni kan önska att en speciell präst ska viga er.

Om ni vill gifta er på en annan plats än i en kyrka, till exempel vid havet, kan ni tala med prästen om det.

Vi har tre kyrkor i församlingen där ni kan gifta er. Läs mer och se bilder

Ska ni viga er i populära Tyresö kyrka? I denna folder hittar ni all information ni behöver.

brudkrona_mindre

Brudkrona finns att låna mot deposition.

Vigselsamtal

Inför vigseln kommer ni att ha ett vigselsamtal tillsammans med prästen. Under samtalet planerar ni vigseln: vilka texter som ska läsas, hur löftena ska låta, vem som gör vad och när? För prästen blir samtalet dessutom ett sätt att lära känna er, och en bra grund för hens vigseltal till er.

Kontakt
Kontakta Församlingsexpeditionen med dina frågor och för att boka vigsel.

OBS! Viktig information om musik!
Under vårvintern 2019 har Spotify tagit bort sin företagstjänst. Det betyder att vi inte kan spela upp musik från Spotify i kyrkan, eftersom en vigselgudstjänst inte är sluten. Däremot har vi mycket duktiga musiker som kan ta sig an de flesta musikstycken, och som gärna framför levande musik på er stora dag. Det kostar inget extra.

Bjudning/catering

Kumla herrgård

Café Himlagott