Om oss

Medarbetare

Diakoner

Stina
Annehed

Diakoniassistent
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 13

Berth
Adamsson

Diakon
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 08

Charlotta
Lindholm

Diakon
Trollbäckens kyrka
08-410 937 98

Församlingspedagoger

Lena
Morling
Ullman

Församlingspedagog
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 19

Sofia
Olsson

Församlingspedagog
Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö
08-410 937 46

Jenny
Måhlberg

Församlingspedagog
Trollbäckens kyrka
08-410 937 85

Lotta
Wetterberg
Larsson

Församlingspedagog
Tyresö kyrka
08-410 937 17

Jenny
Langels

Jenny Langels
Pedagog
08- 410 937 45

Johanna
Ibbing

Barnskötare, Öppna förskolan
08-410 937 84

Kansli/administration

Daniel
Lundmark

Teknisk chef
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 39

Pia
Crona

Löneadministratör
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 54

Maud
Kahlbom

Kansliadministratör
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 05

Catharina
Jansson

Kansliassistent
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 20

Eva
Tynhage

Kamrer
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 56

Ekaterina
Valerio

Ekonomiassistent
Bollmoradalens kyrka

Jeanette
Agnrud

Kommunikationsansvarig
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 11

Mia
Blacke
Bjurling

Kommunikatör
Tyresö kyrka
08-410 937 43

Annika
Alfsdotter

Administrativ chef
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 06

Förskolan Trollflöjten

Mona
Blom

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Caroline
Enz

Förskollärare
Förskolan Trollflöjten

Inger
Lindblad

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Päivi
Potila
Homonnai

Förskollärare/förskolechef
Förskolan Trollflöjten

Maria
Stenberg

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Beata
Saniewska

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Gunilla
Weurlander

Förskollärare
Förskolan Trollflöjten

Kyrkogårdsförvaltningen

Jan
Alkstål

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 74

Erika
Rilby

Kyrkogårdsarbetare

Hans-Olof
Frisk

Kyrkogårdsarbetare (Tis, tors och udda fre)
08-410 937 73

Roger
Andersson

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 75

Jan-Olov
Aspkil

Kyrkogårdschef
08-410 937 72

Jimmy
Rask

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 70

Katarina
Tingbrand

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 77

Lisa
Rosensparr

Arbetsledande kyrkogårdsarbetare
08-410 937 78

Musiker/organist

Charlotte
Berg

Musikpedagog
Trollbäckens kyrka
08-410 937 86

Ann
Adolfsson
Eiderfors

Musiker/organist
Tyresö kyrka
08-410 937 52

Carin
Horovitz

Musiker/organist
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 97

Susanne
Sand

Musiker/organist
Trollbäckens kyrka
08-410 937 12

Magnus
Sköld

Musiker/organist
Tyresö kyrka
08-410 937 44

Präster

Cristina
Olsson

Präst
Tyresö kyrka
08-410 937 57

Jennie
Högberg

Pastorsadjunkt
Trollbäckens kyrka
08-410 937 35

Anders
Ekenhill

Präst
Trollbäckens kyrka
08-410 937 93

Helena
Forsberg

Kyrkoherde
Bollmoradalens kyrka

Helen
Rosenberg

Präst
Tyresö kyrka
08-410 937 42

Rebecka
Tudor

Präst
Rebecka Tudor
08-410 937 94

David
Melin

Präst
Tyresö kyrka
08-410 937 07

Annafia
Trollbäck

Präst (tjänstledig)
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 83

Katarina
In
de
Betou

Präst
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 26

Ungdomsledare

Julia
Hammarström

Ungdomsledare
Trollbäckens kyrka
08-410 937 15

Vendela
Wikström

Ungdomsledare
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 27

David
Nyström

Ungdomsledare
Tyresö kyrka
08-410 937 47

Vaktmästare

Johan
Dellming

Vaktmästare, verksamhetsansvarig
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 31

Gunilla
Eneman
Hagman

Vaktmästare
Tyresö kyrka
08-410 937 34

Jan
Hindersson

Vaktmästare
Trollbäckens kyrka
08-410 937 33

Ragnar
Kahlbom

Vaktmästare
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 32

Annalena
Wisén

Vaktmästare
Tyresö kyrka
08-410 937 36