Om oss

Medarbetare

Diakoner

Stina
Annehed

Diakoniassistent
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 13

Berth
Adamsson

Diakon
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 08

Charlotta
Lindholm

Diakon
Trollbäckens kyrka
08-410 937 98

Församlingspedagoger

Lena
Morling
Ullman

Församlingspedagog
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 19

Sofia
Olsson

Församlingspedagog
Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö
08-410 937 46

Jenny
Måhlberg

Församlingspedagog
Trollbäckens kyrka
08-410 937 85

Lotta
Wetterberg
Larsson

Församlingspedagog
Tyresö kyrka
08-410 937 17

Jenny
Langels

Pedagog
08- 410 937 45

Johanna
Ibbing

Pedagog
08-410 937 84

Kansli/administration

Daniel
Lundmark

Teknisk chef
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 39

Pia
Crona

Löneadministratör
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 54

Maud
Kahlbom

Kansliadministratör
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 05

Catharina
Jansson

Kansliassistent
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 20

Eva
Tynhage

Kamrer
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 56

Hans-Olof
Frisk

Kansliassistent/vaktmästare
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 73

Jeanette
Agnrud

Kommunikationsansvarig
08-410 937 11

Mia
Blacke
Bjurling

Kommunikatör
Tyresö kyrka
08-410 937 43

Annika
Alfsdotter

Administrativ chef
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 06

Förskolan Trollflöjten

Mona
Blom

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Caroline
Enz

Förskollärare
Förskolan Trollflöjten

Inger
Lindblad

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Päivi
Potila
Homonnai

Förskollärare/förskolechef
Förskolan Trollflöjten

Maria
Stenberg

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Beata
Saniewska

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Gunilla
Weurlander

Förskollärare
Förskolan Trollflöjten

Katrin
Persson

Förskollärare
Förskolan Trollflöjten

Rong
Lou

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Kyrkogårdsförvaltningen

Jan
Alkstål

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 74

Erika
Rilby

Kyrkogårdsarbetare

Roger
Andersson

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 75

Jan-Olov
Aspkil

Kyrkogårdschef
08-410 937 72

Jimmy
Rask

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 70

Katarina
Tingbrand

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 77

Lisa
Rosensparr

Arbetsledande kyrkogårdsarbetare
08-410 937 78

Musiker/organist

Charlotte
Berg

Musikpedagog
Trollbäckens kyrka
08-410 937 86

Ann
Adolfsson
Eiderfors

Musiker/organist
Tyresö kyrka
08-410 937 52

Carin
Horovitz

Musiker/organist
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 97

Susanne
Sand

Musiker/organist
Trollbäckens kyrka
08-410 937 12

Magnus
Sköld

Musiker/organist
Tyresö kyrka
08-410 937 44

Jessica
Falk

Musiker
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 51

Präster

Cristina
Olsson

Präst
Tyresö kyrka
08-410 937 57

Jennie
Högberg

Pastorsadjunkt
Trollbäckens kyrka
08-410 937 35

Anders
Ekenhill

Präst
Trollbäckens kyrka
08-410 937 93

Helena
Forsberg

Kyrkoherde
Bollmoradalens kyrka

Helen
Rosenberg

Präst
Tyresö kyrka
08-410 937 42

Rebecka
Tudor

Präst
Rebecka Tudor
08-410 937 94

David
Melin

Präst
Tyresö kyrka
08-410 937 07

Annafia
Trollbäck

Präst
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 83

Ungdomsledare

Maxime
Rod

Ungdomsledare
Tyresö kyrka

Isabella
Helge

Ungdomsledare
Bollmoradalens kyrka

Jacob
Brehnfors

Ungdomsledare
Trollbäckens kyrka
Array

Vaktmästare

Johan
Dellming

Vaktmästare, verksamhetsansvarig
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 31

Gunilla
Eneman
Hagman

Vaktmästare
Tyresö kyrka
08-410 937 34

Jan
Hindersson

Vaktmästare
Trollbäckens kyrka
08-410 937 33

Ragnar
Kahlbom

Vaktmästare
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 32

Annalena
Wisén

Vaktmästare
Tyresö kyrka
08-410 937 36