Pilgrimscentrum

Kurser

Pilgrimsledarutbildning

Välkommen till en helg för dig som vill bli pilgrimsledare! Välj det spår som passar dig bäst.

17 -19 mars 2017. Start fredag kl 13:30 med drop in-fika, kursstart kl 14:00. Avslutning söndag kl 17:00. Anmäl dig här

Spår 1: Grunderna
Här lägger vi grunden för hur man leder kortare pilgrimsvandringar. Innehållet vänder sig till dig som är nybörjare och vill lära dig leda, eller har lett någon/några kortare pilgrimsvandringar. Vi samtalar om att leda en grupp under vandring, hålla reflektioner, att tänka tematiskt. Vilka roller behövs? Hur har den moderna pilgrimsrörelsen i Norden vuxit fram? Och hur lägger man upp innehåll och schema för en dagsvandring? Under dagarna har vi teori med inslag av korta vandringar. Efter helgen har du fått redskap att leda pilgrimsvandring med inriktning på en dag eller kortare.

Spår 2: Fördjupning
Här fördjupar vi pilgrimsmotivet och reflekterar kring pilgrimsteologi. Innehållet vänder sig till dig som har lett pilgrimsvandringar och vill få fördjupad kunskap och inspiration. Du får metoder för andlig fördjupning och praktiska redskap för att ordna pilgrimsvandringar med övernattning.

Kostnad: 1500:- inkl kost och kurslitteratur, enkel logi (madrass på golvet).

Vill du ha bättre logi? Boka och betala på egen hand, Lilla Tyresö  eller Café Noholmen.

Retreat

Retreat innebär att dra sig tillbaka i stillhet. Retreaten är ett tillfälle att hinna ifatt sig själv och få tid för reflektion över det som är viktigt i livet. Den ger också  möjlighet att lyssna till och vara nära Gud. Större delen av retreaten brukar man vara i tystnad. Retreater i Svenska kyrkan bygger på den kristna tron. Avslutas med mässa med tid för tystnad kl 18.00 i Tyresö kyrka.

Nästa datum annonseras alltid i kalendern.

Anmäl dig här

Pilgrimsvärdsutbildning

Med och för våra fantastiska pilgrimsvärdar! Pilgrimsvandring, samtal, mat, gemenskap samt utbildning i att vara pilgrimsvärd. Kanske just Du vill vara med och bemanna Pilgrimscentrum/leda vandring/koka soppa/baka/ta emot besökare eller något annat? Varmt välkommen att anmäla dig.

Nya datum kommer. Anmäl dig här

Pilgrimscentrum verkar för att vara en levande mötesplats för fördjupning, utbildning och samverkan kring pilgrimsliv. Våra kurser ges i samarbete med studieförbundet Sensus.

Pilgrimens dag

Söndag 7 maj 2017 hos Pilgrimscentrum. Kl 09.30-15.30. Temat är Martin Luther där vi vandrar, samtalar och firar mässa i hans anda. Ikonograf Christine Lundström visar och berättar om ikonen Luthertriptyken.

Kostnad: 200 kronor.

Anmäl dig här

Varmt välkommen!