Pilgrimscentrum

Vandringar med ledare

Det händer något när man går. Det öppnar upp för tankar, reflektioner och fördjupning. Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö vill ge dig en enkel möjlighet att pilgrimsvandra. Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö är inrymt i Tyresö kyrka och i Tyresö församlingshem. Startplats för våra vandringar är Kyrkvägen 6, Tyresö om inget annat anges. Välkommen!

Du kan naturligtvis gå våra vandringar utan ledare. Kartor och information om lederna finns i Pilgrimscentrum.

Vandring för kropp och själ 14-15 oktober

Vandring Vattnets kraft 28 oktober

Vandring mellan kyrkorna 19 november

Fackelvandring i Slottsparken 12 december

Se kalendern för alla Pilgrimscentrums aktiviteter.