Verksamhet

Barn 0-12

Vår verksamhet för barn och familjer finns i alla våra kyrkor och är något vi är väldigt måna om och stolta över.

Kyrkans förskola är en heldagsförskola med fem avdelningar, god pedagogisk inriktning och en musikprofil.

Vår verksamhet för barn 0-6 år innehåller Öppen förskola – en mötesplats för de yngsta barnen och deras föräldrar tre dagar i veckan, liksom skapandegrupp och Musiklek.

Våra barn- och ungdomskörer från 5 år och uppåt bjuder på både musikaläventyr och konserter i våra kyrkor. Välkommen att vara med!

Vi erbjuder också dramagrupp i Bollmoradalens kyrka för åldersgruppen 10-12 som använder dramatisering som form för att diskutera viktiga livsfrågor. Måndagar 15-17. Anmälan till Lena Morling Ullman, 08-410 937 19.

Miniorer 7-9 och Juniorer 10-12 i Trollbäckens kyrka innehåller skapande verkstad och samtal i anslutning till våra körer. Vi utgår till exempel från Frälsarkransen eller olika böcker och avslutar alltid med en andakt.

Skola och kyrka

Vi erbjuder olika koncept för olika årskurser som utgår ifrån läroplanen och kan ge fördjupade kunskaper om livsfrågor, historia, samhälle och högtider. Till exempel finns Allhelgonavandringar, krubbvisningar och kyrkohistorisk vandring. Läs mer

Vi kan också skräddarsy program utifrån din klass och dina önskemål.

Kontakta oss:

Lotta Wetterberg Larsson, Tyresö kyrka, 08-410 937 17

Lena Morling Ullman, Bollmoradalens kyrka, 08-410 937 19

Duvan

Barn till missbrukare är små människor med stora erfarenheter. De äger alla en stark inneboende livskraft. Dessa barn har rätt att leva och utvecklas så att föräldrarnas beroende inte präglar hela deras liv.

I samarbete med Tyresö kommun erbjuder vi barn till missbrukare att komma till Duvan-grupperna i Trollbäckens kyrka. Det alla barn i gruppen har gemensamt är att någon förälder missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter – annars är vi helt unika!
Vi träffas en gång i veckan, vid 15 tillfällen. Träffarna kostar inte någonting, det är bara att komma! Vi fikar, leker och pratar mycket. Några teman vi tar upp är känslor, vänskap och gränser. Träffarna har som mål att ge ökad självkänsla, kraft och förmåga att bygga ett eget liv utan droger. Kontakt Charlotta Lindholm, diakon, tel 08-410 937 98.