Verksamhet

Körer

Sång och musik spelar en viktig roll i församlingens verksamhet. Vi har ett rikt utbud av musik vid såväl gudstjänster som körkonserter året runt. Vi bjuder på kammarmusik, folkmusik, musik med barn och internationella gästspel bland mycket annat. Och musiken finns med som en självklar del vid några av de viktigaste stunderna i våra liv; dop, vigsel och begravning.

I våra barnkörer får du träffa nya kompisar, sjunga tillsammans och ha roligt. Vi sjunger sånger av olika karaktär, övar enkel sångteknik och tränar i att framträda och samarbeta i grupp. Kommer du en stund innan kören bjuder vi på frukt och du kan passa på att leka och prata med dina kompisar.

Barnkörer

Gillar du att sjunga? Kom och var med i någon av våra körer! Alla körer medverkar regelbundet i gudstjänster och konserter. I Tyresö församling kan du välja mellan följande barnkörer:

Trollbäckens kyrka
Musiklek

Barn 2–5 år tillsammans med förälder och småsyskon. Måndagar kl 14.30–15.30.

Änglakören
Barn 5-7 år.
Här får du genom mycket rörelse och lek lära dig sånger och utforska musik. Tisdagar 15.30-16.00.

Cantarellerna
Barn 8-9 år.
Vi sjunger sånger av olika karaktär, provar på att sjunga i stämmor samt utvecklar vår sångteknik och scenvana. Tisdagar 16.15-17.00..

Kontakt: Tove Carlson 08-410 937 86

Tyresö kyrka
Drillarna – sång, fika, samtal och skapande verksamhet i ett

Tondrillarna – barn 8- 11 år
Vi sjunger sånger av olika karaktär, provar på att sjunga i stämmor, samt utvecklar vår sångteknik och scenvana. Torsdagar 15.00-16.15 i Tyresö församlingshem.

Minidrillarna – barn 5-7 år
Här får du genom rörelse och lek lära dig sånger och musikens grundelement. Torsdagar 15.30-16.40 i Tyresö församlingshem.

Kontakt: Tove Carlson 08-410 937 86

Bollmoradalens kyrka
Körer för dig som är 10 år och uppåt

Musikul – barn 10-11 år övar torsdagar kl 15.45-16.30

G-klaven – barn 12-14 år övar torsdagar kl 16.30-17.30

Kontakt: Carin Horovitz, 08-410 937 97

Vuxenkörer


Trollbäckens kyrka

Trollbäcken Jubilados
Övar varannan torsdag (jämna veckor) 13.00-14.00. En kör för dig som är dagledig och vill sjunga både nytt och gammalt! Inga förkunskaper krävs. Vi framträder på både gudstjänster och konserter några gånger/år. Körledare/anmälan: Susanne Sand, 08-410 937 12

Vox Trollbäcken
Övar varannan torsdag (ojämna veckor) 19.30-21.00. Inga förkunskaper krävs, alla som vill utveckla sin sång är välkomna! Vi sjunger på någon gudstjänst/termin och på en konsert. Ledare/anmälan: Susanne Sand, 08-410 937 12

trollbackens oratoriekorTrollbäckens Oratoriekör
Övar tisdagar 18.45-21.15. En blandad kör med blandat program! Kören framträder regelbundet både på gudstjänster och gör större konserter. Körvana eller motsvarande krävs. Körledare/anmälan: Susanne Sand, 08-410 937 12

Le Sandine
Le Sandine är en vokalensemble på avancerad nivå som består av damröster. Vi repeterar intensivt i perioder inför konserter och övriga framföranden. Körledare/anmälan: Susanne Sand, 08-410 937 12

Tyresö kyrka
Tyresö Kammarkör
Tyresö Kammarkör medverkar vid gudstjänster samt framför större klassiska körverk, t ex Bachs Johannespassion och Mozarts Requiem. Kören sjunger även nutida musik och deltar även i gospel och jazzmässor. Kammarkören gör regelbundet konsertresor. Notvana och tidigare erfarenhet av körsång krävs. Tyresö församlingshem, torsdagar kl. 19.15–21.45. Körledare/anmälan: Ann Adolfsson Eiderfors, 08-410 937 52

Bollmoradalens kyrka
Körledare/anmälan Carin Horovitz, 08-410 937 97

IMG_7792Tyresö Vocalis
Vokalensemble som riktar sig till den körvane sångaren. Kören sjunger ibland i mindre konstellationer på gudstjänster. Sjunger främst musik inom den klassiska repertoaren men försöker spänna över dåtid och nutid med både klassiska verk och nyskriven musik. Övar måndagar kl 18.30-21.15.