Verksamhet

Skola och kyrka

Vi erbjuder skolklasser att komma hit och delta i olika upplevelsevandringar och föreläsningar. Vi utgår alltid från läroplanen och anpassar innehållet till årskursen. Vi erbjuder skolklasser att komma och delta i olika arrangemang bl.a. kring årets högtider. Vi försöker alltid utgå från läroplanen och anpassar innehållet till årskurs. Här följer en del exempel på vad vi gör.

Förskoleklass, årskurs 1 och särskolan

Kyrkråttan
är ett upplägg där elever får träffa kyrkråttan i Tyresö kyrka och tillsammans bekanta sig med Tyresö kyrkas historia.

Samling kring julkrubban
Med enkel dramatisering berättar vi om Jesu födelse och sjunger tillsammans med barnen.

Påsklandskap
Utifrån fem påskbordslandskapen i Bollmoradalens kyrka, berättar vi om påskens händelser från palmsöndagen till påskdagen. Barnen får delta med sång och rörelse och även smaka osyrat bröd.

Även Trollbäckens kyrka har samlingar kring påsken för barn i förskoleåldern

Årskurs 2 och särskolan

Julvandring
En upplevelsevandring där barnen får följa med till år 0 och möte julevangeliets personer och händelser ”live”.

Årskurs 3 och särskolan

Allhelgonasamling
Vi samlas i Bollmora kapell och samtalar om varför allhelgonahelgen finns, berättar om hur en begravning kan gå till och berör frågor kring sorg och saknad. Vi gör även en promenad på kyrkogården som avslutas vid minneslunden.

Allhelgonasamlingar erbjuds även för elever i åk.5 i såväl Trollbäckens kyrka som i Tyresö kyrka men då förstås anpassat för den åldersgruppen och även med större tyngdpunkt på samtal.

Årskurs 3, 4 och särskolan

Påskspel 
Påskspel som återger händelseförloppet från palmsöndagen till påskdagen arrangeras i både Trollbäcken kyrka och Tyresö församlingshem.

Påskspelet  Bollmoradalens kyrka som tar sin början på påskdagsmorgonen. Här inleder med en mycket kort samling i kyrkan utmed det påsklandskap som med sina fem bord skildrar hela påskveckans händelseförlopp från palmsöndagen till påskdagen. Därefter förflyttar vi oss till församlingssalen och tar del av påskspelet.

Årskurs 4 och 5

Kyrkdetektiver

  1. Genom att gå på skattjakt får eleverna hitta en skatt d.v.s. en påse som innehåller massa speglar. Varför speglar? Titta i spegeln- och samtala om att den viktigaste skatten är dom själva.
  2. Leta saker i kyrkan och höra om vad man gör man i kyrkan
  3. Med hjälp av förstoringsglas leta små bibeltexter och med hjälp av stor modell se hur bibeln fungerar och var texterna har sitt sammanhang

Årskurs 6

Kyrkohistoriskt spel
En upplevelsevandring där eleverna i dramats form lär om Sveriges och kyrkans historia från Ansgar på 800-talet fram till nutid.

Årskurs 7, 8, 9

För elever på högstadiet kan lärare s.a.s. beställa skräddarsydda lektionspass som församlingens pedagoger förbereder efter samråd med lärare. Här följer några exempel.

Via Dolorosa
Klassen har ett lektionspass med samtal om utsatthet och mobbning efter att ha sett Elisabeth Olsson Wallins fotoutställning ”Via Dolorosa”.

Livsstil och identitet
Ett pass där elever själva arbetar med egna funderingar kring livsstil och identitet.

Pilgrimstema
Lektionspass under temat pilgrim i Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö.

Kontakt

Lena Morling Ullman, Bollmoradalens kyrka, 08-410 937 19

Lotta Wetterberg Larsson, Tyresö kyrka och församlingshem, 08-410 937 17

Jenny Måhlberg,  Trollbäckens kyrka, 08-410 937 85