Öppen förskola

OBS! På grund av covid-19-pandemin pågår inte verksamheten som vanligt. Planering för anpassad verksamhet pågår kontinuerligt och annonseras i kalendern.

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn i förskoleåldern, 0-5 år. Här kan föräldrar träffas utan krav och under trivsamma former knyta nya kontakter, och dela frågor och erfarenheter kring föräldraskap och annat som hör livet till. Barnen får stimulans i sin utveckling genom lek, skapande och sång. Ingen kostnad.

Aktuella tider finns i kalendern.

Kommande händelser inom Barn

Sön 20 Juni
Gudstjänst
Online
11:00 - 12:00


Kontakt

Jenny Langels, pedagog
Johanna Ibbing, pedagog