fbpx

Tyresö begravningsplats

 

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Historik
Det här är Tyresös yngsta begravningsplats och den invigdes så sent som 1995. Det är landskapsarkitekt Kaj Svensson som har ritat kyrkogården. Här har stor vikt lagts vid  att bevara landskapets karaktär och tagits stor hänsyn till miljön vid slott och kyrka. Den 15 september 2012 invigdes den nya delen av begravningsplatsen på gammal äng och hagmark. Här finns kistgravar och urngravar, och olika askgravplatser.

Kistgrav
Här finns möjlighet att gravsätta med eller utan anhöriga. 

Urngravar
Här finns flera små och några större gravkvarter med naturkänsla. Rumsindelningen på kvarteren är påtagliga. Här finns vanligen plats för nio urnor i varje grav.

Askgravplats
Platsen kombinerar minneslundens frihet från skötselansvar och en plats att gå till.Här finns plats för två askor eller urnor i varje grav. Även här har anhöriga möjlighet att närvara vid gravsättning.

Minneslund
En ringlande stensatt gång leder in i minneslunden. Här kan man sätta en blomma i vas, tända ett ljus eller sitta en stund på någon av bänkarna i den natursköna omgivningen.

Minneslunden på Tyresö begravningsplats. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Minnesplats
För anhöriga begravda på annan ort finns en minnesplats med möjlighet att tända ljus och lägga blommor. En sten är rest, med inskriptionen För de släktled som gått före och för den som vilar på annan ort, för att markera minnesplatsen som finns vid klockstapeln.

Minnesplats på Tyresö begravningsplats.

Minnesplats på Tyresö begravningsplats. Foto: Erika Rilby.

Adress
Kyrkvägen 1
135 60 Tyresö

Ladda ner en karta över begravningsplatsen.

Hitta hit