fbpx

Aktuellt

Begravningar i coronatider

Publicerad: 2020-04-16

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Tyresö församling hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Regler i kyrkans lokaler

Svenska kyrkan följer rekommendationerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas gäller också i våra kyrkor, precis som i övriga samhället. Begravningsgudstjänsterna blir mindre och de som deltar bör inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom på sjukdom.

De som deltar vid en begravningsgudstjänst ska även hålla två meters avstånd till varandra och ha god handhygien. Det är viktigt att undvika fysisk kontakt, som kramar och handslag.

I Tyresö finns också möjlighet att ha begravningsgudstjänsten utomhus, på någon av våra vackra begravningsplatser vid Tyresö kyrka och Bollmora kyrkogård.

Tidpunkt för begravningen

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Frågan om att skjuta upp gravsättning eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i begravningslagen. Den säger att en avliden ska kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

Förutom lagkrav finns även andra skäl att inte flytta fram begravningen. Den är en del av sorgeprocessen och erfarenheten är att det ofta lindrar att få hålla begravning så snart som möjligt. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft. Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram så går det att vänta med gravsättning om du väljer kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. I sådana fall kan du vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna istället för kista.

När det gäller kistbegravningar säger lagen att den avlidna ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Om du vill flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket.

Alternativa former för begravningsgudstjänsten

Exempel på alternativa former för begravningsgudstjänsten som du kan diskutera med den präst som förrättar begravningen.

BJUD IN GÄSTER TILL EN LIVESÄND ELLER FILMAD BEGRAVNING

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

På grund av GDPR kan församlingen tyvärr inte stå för själva filmandet. Men många begravningsbyråer tillhandahåller den tjänsten.

HA EN LITEN BEGRAVNING

En enkel begravningsgudstjänst med bara de allra närmaste kan vara mycket fin och meningsfull. Om du som närstående önskar är du välkommen tillbaka vid ett senare tillfälle till en större social sammankomst och minnesstund för den avlidna.

BEGRAVNING EFTER KREMERING

Det är också möjligt att ha begravningen efter att den avlidna har kremerats. Då genomförs gudstjänsten med urna istället för kista och begravningen kan vänta upp till ett år.

HA BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN UTOMHUS

Det finns möjlighet att ha begravningsgudstjänsten utomhus på våra vackra kyrkogårdar. Då står kistan och prästen under ett tak. Det går också att ha begravningsgudstjänsten direkt vid graven.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan erbjuder lokaler utan religiösa symboler för borgerliga begravningar eller för begravningsceremoni i ett annat trossamfund.

En borgerlig begravningsceremoni är av privat karaktär och räknas inte som en allmän sammankomst. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör även privata sammankomster följa samma riktlinjer som gäller vid allmänna sammankomster.

Minnesstund efter begravningen

Det är skönt att samlas till en minnesstund efter begravningen och känna gemenskap med familj, släkt och vänner. För att förhindra smittspridning gäller regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer naturligtvis även för minnesstunden.

Gästerna ska hålla avstånd till varandra, ha god handhygien och undvika fysisk kontakt. Tänk också på att det vid förtäring behöver vara bordsservering, för att undvika trängsel vid buffébord.

Om det inte går att ordna en minnesstund på det sätt som du som närstående önskar just nu, så är ett alternativ att bjuda in till samling längre fram, när fler kan vara med.

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Alla som betalar skatt i Sverige betalar en begravningsavgift. Den säkerställer att alla som bor i Sverige får en värdig gravsättning på en välskött begravningsplats. I begravningsavgiften ingår inte en begravningsgudstjänst i en kyrka. Den är förbehållen medlemmar i Svenska kyrkan, som betalar kyrkoavgift, och därmed har rätt till lokal, präst, musiker och vaktmästare utan kostnad. Om den avlidne har gått ur Svenska kyrkan är det viktigt att respektera detta ställningstagande.