fbpx

Aktuellt

Om medlemskap i Svenska kyrkan

Publicerad: 2019-04-10


Som medlem bidrar du till att utsatta i Tyresö får hjälp och stöd. Din medlemsavgift finansierar också bland annat barn- och ungdomsverksamhet, gemenskaper för äldre och att vi kan hålla våra kyrkor öppna och väl underhålla. Det är kyrkoavgiften som gör att vi kan bjuda på en rad högkvalitativa musikkonserter utan kostnad för dig, att du kan få någon att tala med när livet känns svårt och att vi kan öppna kyrkan när kriser och katastrofer inträffar.

Dessutom bidrar Tyresö församling till det viktiga internationella arbetet med att bland annat hjälpa världens 60 miljoner flyktingar.

Ditt medlemskap gör skillnad! Läs mer om vad vi gör för kyrkoavgiften

Bli medlem här

Din kyrkoavgift styrs av inkomst och var du bor

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. I Tyresö församling är kyrkoavgiften 0,79%. Till detta kommer begravningsavgiften på 0,24%. Begravningsavgiften betalar alla och garanterar att du blir gravsatt på en begravningsplats. Om du däremot inte är medlem i Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift har du till exempel inte rätt till en begravningsceremoni i kyrkan med präst och musiker, och inte heller till en kyrklig vigsel. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året.