fbpx

Aktuellt

Information med anledning av Corona Covid-19

Publicerad: 2020-03-18

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. I nuläget innebär det att vi så långt det är möjligt fortsätter med våra verksamheter och med att fira gudstjänst. Det är viktigt att kyrkan fortsätter att vara en trygg plats i tider av oro.

För att begränsa smittspridningen kommer vi att begränsa antalet deltagare, inte tillhandahålla förtäring, möjliggöra god hygien och begränsa tiden för evenemangen. Människor som känner symptom uppmanas att stanna hemma. Arrangemang som vänder sig till riskgrupper eller inte kan tillgodose ovanstående pausas tills vidare. Alla pausade verksamheter kan ses i kalendern.

Vid gudstjänster delar vi bara ut brödet vid nattvarden och undviker kroppskontakt som handslag och kramar. Personal som känner symptom stannar hemma från jobbet. Men även den som av olika skäl väljer att sitta kvar i bänken eller tar emot personlig välsignelse under nattvardsfirandet är en del av gemenskapen – och det är även du som av säkerhetsskäl helt enkelt stannar hemma. Våra kyrkor är öppna (framförallt på vardagar) för den som vill komma in och be en bön och tända ett ljus i enskildhet.

Vi arbetar också för att flytta ut och ställa om verksamhet för att minska smittspridningen men ändå möjliggöra att kunna komma till kyrkan, som en trygg plats i orostider. Våra präster tar också emot för samtal, boka online här eller ta kontakt med den präst eller diakon du gärna vill tala med.

Om du känner dig osäker kan du alltid fråga någon av de tjänstgörande till råds.

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Om du är orolig är du välkommen till din församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta vår chatt på nätet.