fbpx

Aktuellt

Deltagarantalet begränsas till 50 personer

Publicerad: 2020-03-30

Enligt beslut den 27 mars begränsas sammankomster till 50 deltagare. Det betyder att det på dop, gudstjänster, konfirmation, vigslar och begravningar inte får delta fler än 50 personer inklusive personalen. Om fler människor kommer till våra kyrkor och andra lokaler måste vi neka inträde.

Detta får naturligtvis stora konsekvenser för de högtidliga sammankomster som är en stor och viktig del av livet, oavsett om det handlar om att välkomna ett nyfött barn eller ta avsked av en älskad släkting eller vän. Även påsken, som med sitt drama känns extra aktuellt och erbjuder tröst, kommer att påverkas då inte lika många kommer att kunna fira påskens gudstjänster tillsammans. Dessa tider kräver också den typen av uppoffringar av oss.

Vi gör allt vi kan för att tillmötesgå olika sätt att delta i gudstjänser och ceremonier. Begravningar kan hållas utomhus. Gudstjänster sänds på webben och vi uppmuntrar de som inte kan delta att koppla upp sig med en anhörig eller vän via tjänster som Skype eller Facetime, för dem detta är möjligt.

Om du är osäker eller vill rådgöra, hör av dig till den präst du haft kontakt med eller ring församlingsexpeditionen. Behöver du prata med någon? Boka ett samtal med någon av våra präster eller diakoner. Samtalet kan, om så önskas, genomföras på telefon.