fbpx

Aktuellt

Diakon – ett arbete som gör skillnad

Publicerad: 2017-01-02

Brinner du för alla människors lika värde och är en god lyssnare? Vill du bidra till bättre möjligheter för dem som befinner sig i kris eller i en problematisk livssituation? Vill du dela din tro och ditt sociala engagemang med andra? Då är diakonyrket något för dig.

Som diakon arbetar du mitt i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Arbetet har både djup och bredd. En central uppgift för kyrkan är att erbjuda människor stöd i svåra situationer. Genom att samtala och ge stöd, skapa mötesplatser, uppmärksamma brister i samhället och bedriva påverkansarbete.

Diakonen är en naturlig länk mellan kyrka och samhälle och samarbetar med myndigheter, kommuner och ideella organisationer.

Diakonin hämtar kraft ur den kristna tron. Som diakon skapar du mötesplatser och rum för gemenskap och sociala nätverk. Språkträning för asylsökande, gudstjänst och andakt, hälsogrupper, familjeläger för ensamstående föräldrar och seniorgympa är några exempel.

Läs mer om hur du utbildar dig till diakon.

Därför jobbar jag som diakon

Håkan var musiker, Giselle hade ett ideellt engagemang i kyrkan och Pernilla jobbade som socionom. Idag arbetar alla tre om diakoner i Svenska kyrkan. Hör dem berätta om sitt jobb, hur de hamnade där och vad som driver dem i arbetet idag.

Se filmen där Giselle, Håkan och Pernilla berättar om sitt val att bli diakoner.