fbpx

Aktuellt

En luciahelg i Jordanien för kristen endräkt

Publicerad: 2015-12-21

Sofia Olsson, pilgrimskoordinator vid Pilgrimscentrum i Tyresö församling, sitter i den internationella styrelsen för Dopplatsen i Jordanien. I luciahelgen deltog hon i internationella överläggningar i Jordanien tillsammans med bland andra ärkebiskop Antje Jackelén.

petra– Som ledamot i den internationella styrelsen för Dopplatsen Bethany beyond Jordan åkte jag till den jordanska huvudstaden Amman och dopplatsen vid Jordan. Ett flera dagars program fanns i inbjudan.

Den första dagen blev jag inbjuden till klippstaden Petra tillsammans med ärkebiskop Antje Jackelén och hennes grupp. Med på denna tur var även biskop Gloria Rojas ifrån Chile som kom att bli en särskilt kär vän under dagarna i Jordanien.

samtalDag två deltog jag i seminariet ”Living together in the world” som ordnats av biskop Munib Younan där ministrar, kyrkoledare och muslimska företrädare fanns med tillsammans med flera biståndsgivare. en av de viktigaste gästerna, kallad ”your Highness” var vår ärkebiskop som fick stå som symbol för en kyrka som står upp för allas lika värde, och där en kvinna kan inneha den högsta positionen. Själva samtalet handlade främst om hur vi kan leva tillsammans utifrån våra olika religioner och livsåskådningar men även om hur vi tillsammans kan hjälpa människor på flykt. Detta sändes också i jordansk tv.

dopplatsenUnder eftermiddagen/kvällen gjorde vi alla en gemensam pilgrimsvandring på dopplatsen – i mångt och mycket inspirerad av hur vi i Tyresö arbetar med vandringar – som berörde människor mycket. Sedan bar det av till Amman för en mottagning hos mr och mrs Salfeti och IWF (International Womens forum) som är en organisation som arbetar för att stödja unga kvinnliga ledare bland annat med ett mentorsprogram.

julträdDag tre inbjöds vi till ”The Christmas Lightning Event”, ett spektakel som var roligt och annorlunda med säckpipa, discojulmusik i högtalare och en jordansk blåsorkester och så många kyrkoledare och ministrar och borgmästare att de var svåra att hålla reda på. Allt avslutades med en mässa i den lutherska kyrkan vid dopplatsen och därefter en resa till Amman och nästa mottagning hemma hos en minister.

Följande dag hade styrelsen för Dopplatsen överläggningar. Den stora frågan handlade om pengar men jag fick en stund att ge min bild av hur platsen kan utvecklas. Då pratade jag främst om hur vi som kristna är EN familj genom just dopet och vilket ansvar vi har att berätta, inte bara den romantiska bilden av dopplatsen, utan den verkliga bilden. Den som handlar om konflikter, att människor lever instängda bakom murar, där vattnet håller på att ta slut och där människor inte alls har samma värde. Den berättelsen och verkligheten behöver synliggöras och användas för att fördjupa vår kristna identitet och tro. Det är vårt ansvar att hjälpa människor som kommer till dopplatsen att få den fördjupade upplevelsen och se de olika perspektiven. Alla lyssnade! Därefter den sista mottagningen i Amman på norska ambassaden där både norska och svenska ambassadörerna  bjudit in till lussefika.

rolfokerstinDen sista dagen tillbringade jag med Rolf och Kerstin Pearson som arbetar på Dopplatsen. Vi samtalade om dagarna som varit och om hur vi kan gå vidare och hjälpa varandra i utvecklingen av våra olika pilgrimscentrum.

ljusbärareNågra av inventarierna i kyrkan vid Dopplatsen har Tyresö församling bidragit med, bland annat en ljusbärare, ett processionskors och ljusstakar till altaret. Även lampor och bössor för ljus fanns med. En lokal konstnär har formgivit dem och de passade fantastiskt fint in i miljön. Ljusfatet är ett gammalt, använt tillagningskärl från en närbelägen by.

/ Sofia Olsson.Sofia Olsson, pilgrimskoordinator Tyresö församling