fbpx

Aktuellt

Enhetlig begravningsavgift

Publicerad: 2016-11-08

Den första januari 2016 infördes lagen om enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att från och med 1 januari 2017 kommer alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift.  

Den enhetliga begravningsavgiften syns på skattsedeln från år 2017. I Sverige är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten.  Den enhetliga begravningsavgifter gäller dock inte boende i Stockholms och Tranås kommuner, som har en kommunal begravningsverksamhet.

Demokratiskt fattat beslut

Det är Sveriges Riksdag som har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutades av Kammarkollegiet 29 november 2016 och hamnade på 24,6 öre per hundralapp av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. Begravningsavgiften täcker de enligt begravningslagen nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden.

Följande tjänster ingår i begravningsavgiften

De tjänster som finansieras genom begravningsavgiften, och som tillhandahålls utan extra kostnad, är följande:

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • gravsättning inklusive gravöppning,
 • återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Följande ingår inte i begravningsavgiften

Följande ingår inte i begravningsavgiften utan bekostas av dödsboet eller anhöriga:

 • Kista och svepning
 • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
 • Annonsering
 • Kistdekoration
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet
 • Minnesstund
 • Urna
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • Skötsel av gravplats.

Kyrkoavgift betalar endast de som är medlemmar i Svenska kyrkan. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. 

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas,
 • gemenskapsträffar för äldre,
 • arbete för människor i utsatta situationer,
 • ett rikt musikliv med körer och musiker,
 • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du stödjer även en kyrka som:

 • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta,
 • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner,
 • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

 

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation