fbpx

Aktuellt

Från konflikt till gemenskap – ur ett lokalt perspektiv

Publicerad: 2017-01-09

Av Michael Öjermo, kyrkoherde i Tyresö

Publicerad i Svensk Kyrkotidning, nr 12/2016

Efter påven Franciskus uppmärksammade besök i Sverige diskuterar Michael Öjermo dialogen mellan lutheraner och romsk-katoliker ur ett lokalt perspektiv.

Tyresö kyrka 

Tyresö kyrka invigdes 1641 med drottning Kristina på plats. Kristina hade precis blivit myndig och hennes närvaro markerade starten på drottningens verksamhet i offentligheten. Kyrkan byggdes av herren till Tyresö slott Gabriel Gustavsson Oxenstierna, riksdrots. Men han avled innan kyrkan var färdig och ställdes på lit de parad inne i Stockholms till dess kyrkan stod klar och isarna bar för det stora begravningsföljet som förde ut kistan för begravningen, som också utgjorde kyrkans invigning.

År 1641 pågick 30-åriga kriget för fullt nere på kontinenten. Den svenska armén stal och plundrade och hemförde krigsbyte av olika slag. Till Tyresö kyrka fördes en altaruppsats och ett stort epitafium. Det stora epitafiet hänger över dörren till sakristian och altaruppsatsen finns förstås ovanför altaret. På predellan finns en märklig målning på trä. Den föreställer mordet på biskop Stanislaus i Krakow. Biskopen mördas av kungen själv, kung Boleslav. Händelsen inträffade år 1079 och biskop Stanislaus är Polens skyddshelgon. Biskopen är begravd i katedralen i Krakow. Där vilar även Sveriges och Polens kung Sigismund.

Den helige Stanislaus dag firas den 11 april och det råkade 2015 vara en lördag. Då passade Tyresö församling på att inbjuda den katolske biskopen i Stockholm, Anders Arborelius och Republiken Polens ambassadör till Sverige, Wiesław Tarka, till en ekumenisk gudstjänst.

Tänk er alltså scenen. I en kyrka byggd under den svenska stormaktstiden som en manifestation av luthersk ortodoxi och smyckad med krigsbyten framträder en katolsk biskop och ambassadören för ett land vars dåvarande innevånare vi låg i krig med.

Ambassadör Wiesław Tarka, som talar svenska, höll ett elegant tal. Han utryckte tacksamhet över att vi så väl tagit hand om historiska föremål från Polen, försäkrade att man inte gör några anspråk att få tillbaka föremålen och underströk att kunde man få till fred efter 30-åriga kriget så är det inte omöjligt nu heller. Talet mynnade ut i en stark appell för fred och samförstånd.

Biskop Anders berättade om helgonens betydelse om förebilder och förebedjare för oss kristna idag. Det var ett enkelt och helt icke-polemiskt tal där han bland annat underströk att Svenska kyrkan aldrig övergivit Maria, Herrens moder, vars viktigaste firningsdagar under kyrkoåret alltid funnit kvar i Svenska kyrkans evangeliebok.

Därmed levde vi upp till det femte imperativet i det ekumeniska dokumentet ”Från konflikt till gemenskap”.

I den lokala kontexten bör det inte vara svårare än så. Låt oss ta vara på de tillfällen som bjuds, bjuda in varandra och helt enkelt umgås med varandra.

Declaration on the Way

Vi som är präster och diakoner i Tyresö församling träffas regelbundet till studier. Vi har med stort intresse läst det ekumeniska dokumentet ”Declaration on the Way: Church, Ministry and Eucharist”, som sammanfattar långvariga dialoger mellan Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) och den katolska biskopskonferensen i USA. När Presiding Bishop Elizabeth A. Eaton i ELCA och den katolske hjälpbiskopen i Baltimore Denis J. Madden presenterar dokumentet på ELCA:s hemsida i oktober 2015 ser de väldigt lika ut till klädseln. Båda bär svarta kavajer, svarta prästskjortor och biskopskors. Det är troligen ingen tillfällighet. Enhet kan visas på många olika sätt. De ser glada ut och de håller var sitt exemplar av det färgglada dokumentet i sina händer.

Dokumentet ”Declaration on the Way” lever upp till imperativ ett till tre i ” Från konflikt till gemenskap”. Vi har låtit det få konsekvenser för hur vi firar gudstjänst och vi kommer att arbeta med den nya kyrkohandboken under 2017 i ljuset av detta dokument. Bland annat krävs det tydlighet kring hur vi handhar nattvarsgåvorna. Vi kommer tydligt att skilja på konsekrerat och icke-konsekrerat nattvardsbröd (något som långt ifrån är en självklarhet i våra sammanhang). Men vi vill också gestalta vår gudstjänst så att den är så inkluderande som möjligt för människor från olika kristna traditioner som vill fira gudstjänst i Tyresö församlings tre kyrkor.

Återstående svårigheter

Återstår imperativ fyra, som lyder ”Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus”. Det gör vi. Inte minst när vi åker på konfirmandläger till Assisi och bor hos Birgittasystrarna. Moder Marcelina frågade efter ett av våra läger innan vi åkte hem vad som betytt mest för konfirmanderna under veckan i Assisi. Svaret kom blixtsnabbt från en av killarna: ”Your love!”. Jubel och applåder förstås, och några oerhört tagna systrar som fått ett kvitto på att deras tjänst i kyrkan vittnar om kraften i evangeliet om Jesus Kristus.

Så är då allt frid och fröjd i relationen mellan lutheraner och katoliker ur mitt lokala perspektiv? Dessvärre inte. I Tyresö bor många människor med latinamerikansk bakgrund. Många chilenare sökte sig hit på 1970-talet och inflyttningen fortsätter. Deras relation till Katolska kyrkan är verkligen inte den bästa. De bär minnen av en kyrka som svek i kampen mot diktatur och förtryck. De litar helt enkelt inte på Katolska kyrkan. Dessutom lever de som i alla människor i exil under ganska tuffa förhållanden.

Katolska kyrkan avvisar frånskilda och omgifta och vill inte döpa deras barn och krånglar till det för folk. Då ringer man till oss. Vi har en annan inställning. Så ibland döper vi barn i någon föreningslokal eller i våra egna kyrkor vars föräldrar är katoliker till namnet men inte praktiserande. Här tycker jag det är svårt att ha en vettig dialog med Katolska kyrkan och skulle önska att vi kunde försöka nå varandra. Vi vill inte proselytera. Men vi vill ändå gå med bud om kraften i evangeliet om Jesus Kristus. Det borde vi kunna göra tillsammans!

Så fyran – imperativ fyra – blir min uppmaning till fortsatt dialog.