fbpx

Aktuellt

Granskning av Svenska kyrkans resor i Ekot

Publicerad: 2016-05-31

Idag sänder Sveriges Radios Ekot en granskning av resor inom Svenska kyrkan. Granskningen tar upp resornas omfattning, kostnader, motiveringar och förekomsten av alkohol.

Även Tyresö församling ombads tidigare i år att redovisa sina resor för Ekot. Redaktionen valde att inte gå vidare med den information som Tyresö församling har lämnat och vi har inte ombetts ställa upp på intervjuer.

Tyresö församling gör ibland resor till kyrkor, församlingar och pilgrimsmål i Sverige och utomlands tillsammans med medarbetare och/eller förtroendevalda. Syftet är alltid att på ett eller annat sätt inhämta kunskap, inspiration och göra erfarenheter som kommer verksamheten till del. Vi är noga med att det alltid är arbetande resor – alltså resor som har program och begränsat med ”fri tid” och alkohol, i så fall endast vin eller öl i samband med måltider, förekommer mycket sparsamt.

Det är självklart att Tyresö församling hanterar medlemmarnas pengar varsamt, och alltid prövar nyttan mot insatsen. Detta är viktigt och av det skälet välkomnar vi granskningen. Det är viktigt att poängtera att kyrkoavgiften går till verksamheten; att stötta utsatta människor, bedriva verksamhet för barn och äldre, fira gudstjänst och tillgängliggöra kultur för hela Tyresö.

Hela redovisningen av församlingens resor 2010-2015 hittar du här.

I Tyresö församling genomförs varje år även resor med konfirmander, till kloster, kyrkor och pilgrimsmål i Italien, Grekland och Storbritannien. De resorna ingår inte i granskningen.