fbpx

Aktuellt

Hjälp oss att hitta gravrättsinnehavare

Publicerad: 2022-10-26

Till varje grav ska det finnas en gravrättsinnehavare. Du som är gravrättsinnehavare är vår kontaktperson och den som fattar beslut om vem som får gravsättas i graven och ansvarar även för gravskötseln.

När en gravrättsinnehavare avlider är det bra om det finns ett förordnande som talar om vem gravrätten ska övergå till. Om det inte finns en gravrättsinnehavare återgår graven till huvudmannen Tyresö församling.

Vad händer om vi inte hittar en gravrättsinnehavare?

Om en gravrättsinnehavare inte finns till en grav markerar vi upp graven för att försöka hitta en gravrättsinnehavare. Gravar där vi letar gravrättsinnehavare är markerade med en grön skylt. Finner vi ingen gravrättsinnehavare till respektive grav startar kyrkogårdsförvaltningen ett ”Återtagande av gravrätten”. Det kommer att leda till att gravrätten återförs till huvudmannen Tyresö församling, gravstenen kan komma att tas bort, planteringsytan sättas igen och gravplatsen kommer att kunna upplåtas vidare. Ser du skylten vid en grav som du besöker eller vid en grav som du har information om, kontakta oss. Det finns också en lista med gravar där vi söker gravrättsinnehavare här på hemsidan som uppdateras kontinuerligt.

Kontakt
Berci Vegh (08-410 937 55) berci.vegh@svenskakyrkan.se