fbpx

Aktuellt

Lectio Divina

Publicerad: 2023-01-10

Bibelläsning tillsammans

Vi läser en text från Bibeln långsamt och med tro på att Gud har ett speciellt ord för var och en av oss idag. Därefter finns det möjlighet att kortfattat dela något av det som texten väcker. Inga förkunskaper behövs, bara villighet att lyssna nyfiket och – i den mån du vill – dela dina tankar med andra. Bibelsamtalet följs av nattvard och ljuständning.

Varje tisdag kl. 11 i kapellet på Pilgrimscentrum. Start 17 januari.