fbpx

Aktuellt

Livsviktigt! Vårens föreläsningar med fri entré

Publicerad: 2020-01-22

Vårens föreläsningar bjuder på små och stora sammanhang – alla livsviktiga!


Svartvitt porträtt av en man.Inte ensam aldrig glömd

Som överlevare efter sexuella övergrepp vet Erik Grönberg både hur det känns att bära sin historia inom sig och att kunna berätta om den för sin omgivning. Under sin föreläsning berättar Erik hur han har försökt bearbeta sin bakgrund, en resa bland ätstörningar, missbruk, psykisk ohälsa och självmordsförsök. Erik är ett levande bevis på att det går att börja om när livet inte blir som det var tänkt.
19 februari kl. 19.00 Bollmoradalens kyrka

Foto: Speakers and friends

Grunden för fred och samvaro

OBS! På grund av Corona-pandemin begränsas antalet platser i publiken. Kom ihåg att hålla god handhygien och stanna hemma om du har förkylningssymptom.

Från Kållered i Göteborg till oroshärdar i Afrika och Mellanöstern. Människosyn och värderingar – utan dem kommer man inte långt i Jan Eliassons oförtröttliga arbete för fred i världen. Som förste svensk valdes han till ordförande i FN:s generalförsamling och han har också varit Sveriges utrikesminister. Och arbetet fortsätter.
18 mars kl. 19.00 Bollmoradalens kyrka

Foto: Ida Frid

Nytt datum 25 november: I huvudet på en normalstörd

Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson 1996 Glada Hudik-teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Resan har kantats av en mängd mentala omställningar – hos grundaren, hos de medverkande och inte minst hos omgivningen.
25 november kl. 19.00 Bollmoradalens kyrka

Foto: Peter Knutson

NYTT DATUM 30 september: Fördomsmedveten

Marika Carlsson är en Sveriges mest aktuella och populäraste komiker. Hon adopterades från Etiopien till en religiös familj och blev en fanatisk pingstvän. I denna humoristiska föreläsning slussar hon oss igenom erfarenheter och fördomar, både sina egna och de som hon möter hos andra. Hur gör man på en arbetsplats för att bättre kunna bemöta olika situationer och olikheter? Hur beter du dig utanför arbetsplatsen i hemmets lugna vrå?
30 september kl. 19.00 Bollmoradalens kyrka