fbpx

Aktuellt

Michael Öjermo slutar som kyrkoherde

Publicerad: 2016-12-19

Efter drygt sju år som kyrkoherde i Tyresö församling avslutar Michael Öjermo sin tjänst i mars 2017. Då tillträder han tjänsten som kyrkoherde i Täby församling, Stockholms stift.

När Michael meddelade förtroendevalda och medarbetare i Tyresö församling att han lämnar tjänsten skrev han:

”Jag har haft goda år i Tyresö. Vi har tillsammans åstadkommit väldigt mycket bra. Vi har sett allt fler människor komma till våra gudstjänster och konserter, vi har många konfirmander för att vara i Stockholms stift, vi har pilgrimscentrum som är känt i hela Sverige (med en liten utpost i Det heliga landet till och med) och vi bedriver ett viktigt diakonalt arbete. Vi har också öppnat upp våra kyrkor så de är välkomnande och välbesökta.”

Michael Öjermo tillträdde som kyrkoherde i Tyresö församling den 1 januari 2010.

Michael Öjermo på konfirmandläger i Assisi, Italien

Michael Öjermo på konfirmandläger i Assisi, Italien