fbpx

Aktuellt

Musiken i fokus på förskolan Trollflöjten

Publicerad: 2020-03-06

I Trollbäckens kyrka driver Tyresö församling en förskola med musikprofil.

Musik är ett genomgående tema för förskolan. Pedagogerna arbetar aktivt med musiken vid inlärning och i den vardagliga verksamheten.

En musikpedagog, Charlotte Berg, är dedikerad till verksamheten och träffar barnen en eller flera gånger i veckan, beroende på tid på året. Därefter tar pedagogerna på avdelningarna med sig materialet in i verksamheten.

– Vi sjunger sånger i olika stilar och genrer och tränar oss i att samarbeta, kommunicera och uttrycka känslor. Dessutom utvecklar vi kroppsuppfattningen och språket genom musiken, berättar Charlotte Berg.

Musikstunderna kan handla om att lyssna och spela på olika instrument eller träna rytm genom att klappa eller gå till musik.

– Jag hoppas att barnen får med sig nyfikenhet och inspiration! säger Charlotte, som också driver församlingens barnkörer och tidigare har arbetat på Fryshuset.

Den 18 mars 2020 kl. 16.00 är det öppet hus på förskolan Trollflöjten för den som vill träffa pedagogerna och se de fina lokalerna. Välkommen!