fbpx

Aktuellt

Nöjda konfirmander i Tyresö

Publicerad: 2015-09-28

Konfirmanderna i Tyresö församling är mycket nöjda med sin konfirmandtid. Det visar den undersökning som gjorts på nationell nivå.

Bland annat säger 60% av konfirmanderna att deras förväntningar på konfirmandtiden överträffats. 84% tycker att de togs på allvar under konfirmandtiden och bara 3,4% upplevde tiden som meningslös.
w4_hel1– Det är mycket glädjande att så många uppfattar konfirmandtiden så positiv! Både när det gäller hur de har tagits på allvar och förtroendet för oss som arbetar i kyrkan. Något jag personligen uppskattar mycket och tycker är viktigt är att de känner sig välkomna till gudstjänsten – närmare 90% instämmer i det. Ungefär lika många svarar att de i framtiden vill komma till kyrkan för att gifta sig och låta döpa sina barn. Vi har verkligen lyckats med våra mål att låta konfirmandtiden bli en upplevelse som bär in i framtiden och vuxenlivet där kyrkan får en viktig plats.

Enkäten har besvarats av 100 av de 150 konfirmerade i Tyresö församling läsåret 2015/16. Totalt i Sverige svarade 500 konfirmander.