fbpx

Aktuellt

Orden ekar mellan Jesus och Greta

Publicerad: 2019-09-29

Annafia Trollbäcks predikan på den helige Mikaels dag

Ve dig! How dare you! Hur vågar ni!

Orden ekar mellan Jesus och Greta Thunbergs ilska.

Det ekar av besvikelse. Det ekar av frustration: att ni inte fattar!? Att ni inte gör något.

Ve er! How dare you! Hur vågar ni titta bort!

Inte för att situationen var den samma.

Jesus stod inte inför skapelsen som börjat kollapsa av förändringar i klimatet. Förändringar som vi, människan, Guds avbilder, skapat. Men vi gör det. Och vreden Greta Thunberg talade med till FN häromdagen är helig. Helig, avskild, i den bemärkelse att den inte går att angripa. Gretas vrede fyller vuxenvärlden med skam och skuld. Den fick församlingen i FN:s klimatsamtal att rygga tillbaka. Jesus vrede var också helig. Den gick inte heller att angripa. Det han sa fick sanningen att lysa. Det Greta säger får också sanningen att lysa.

Tillsammans med Greta och Jesus har vi också med oss änglarna idag. Och den himmelska striden som når jorden.

Änglar, kan vara övernaturliga väsen OCH människor, i Guds tjänst. Guds budbärare. Som himmelska gestalter är änglarna Guds hovmän och krigare. Änglarna är Guds armé, mot de mörka krafterna. Ondskans furste, Djävulen, är omgiven av egna tjänare – fallna änglar.

I Uppenbarelseboken får vi följa den kosmiska striden mellan gott och ont. Mellan Gud och Djävulen. Mellan lysande och fallna änglar. Hur Gud ingriper i historien och besegrar all ondska. I dagens text faller djävulen och hans änglar ned till jorden. Och vi, mänskligheten, dras in i kampen mellan ont och gott.

När jag läser dagens episteltext kan jag direkt se att kampen mellan gott och ont förs på jorden. Den förs i oss människor, och mellan oss: i relationer, mellan grupper, mellan länder. Och i synnerhet är den tydlig i kampen för vår jords överlevnad. Klimatförnekarna står på ena sidan, mot barn, ungdomar (och vuxna) världen över. Greta Thunberg har skapat en rörelse som fick 7 miljoner människor att demonstrera i fredags. En rörelse och en kraft som inte funnits tidigare. En rörelse som går över gränser eftersom den handlar om vår gemensamma framtid. Det finns ingen planet B. Det är här vi bor. Det är här vi lever. Och ingen kan ta sig härifrån. Det här är jorden vi ärvt. Skapelsen är en gåva och nu står vi på kanten till ett hål vi själva grävt. Vi måste fixa det här.

Och i den kampen uppmanar Greta oss till handling.

Precis som Jesus gjorde.

Jag tror också att Greta är en motpol till en anda av lögner, girighet/egoism och totala förnekelse som den andra sidan är. Med tanke på att det är vår existens som står på spel så kan det inte vara något annat än en kamp mellan gott och ont. Mellan den kraft som bygger upp livet och den som bryter ned. 

Djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Den raden ger mig mod, trots att orden är tusentals år gamla. För det är så, det onda kan fördrivas. Det onda är inte starkare än det goda, men vi förleds till att tro det. Att det inte är någon idé. Att det inte spelar någon roll vad jag gör. Men det är inte sant. Det stämmer inte.

Känslorna av uppgivenhet, de förleder oss. Och det pratar Jesus om, hur vi förleds. Ordet förleda, betyder snara/fälla. Snaran/fällan som fångar oss och sätter negativa tankar och handlingar i rörelse. Det, säger Jesus med eftertryck, det måste bort. Det kan vi inte bära vidare på. Vi måste göra oss av med våra inre fällor som lurar oss att tro och tänka saker som inte är sanna.

Vi, som står på det godas sida, ska mota bort det.

Den här gången har vi inget annat val.

Jesus är brutal, han säger att vi ska hugga av armen och riva ut ögat som förleder oss: det som lägger ut fällor för våra handlingar och tankar. Jag ryggar tillbaka inför de bilderna. Kanske på samma sätt som de på FN:s klimatmöte gjorde inför Gretas ord: Hela ekosystem kollapsar. Vi är i början av ett massutdöende – och allt ni kan prata om är pengar och sagoberättelser om ekonomisk tillväxt. Hur vågar ni?

Det är vad som krävs. Det är med den brutaliteten som sanningen ska sjunka in. Det är där vi står. Jag tror vi måste rygga tillbaka för att det ska hända något, så att vi kan förändra.

Jesus ställer ett barn framför lärjungarna och säger: … om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.

Barnen är ett föredöme. Barnets sätt att vara, agera och ta in världen på. Ett föredöme för tro och handling.

Jesus säger att: … deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

Det är bara de högsta änglarna som har tillträde till Guds tron och ser Guds ansikte. Barnens änglar är de högsta änglarna, de som står närmst Gud. Allt som sker med dem kommer alltså till Guds kännedom, direkt.   

Jag ser Jesus genom två tusen år. Hur han håller händerna på Gretas axlar, ställer henne framför oss och säger: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Och Greta, som står framför oss,  säger:

Här och nu drar vi en gräns. Omvärlden har vaknat och förändring är på väg, vare sig ni vill eller inte.