fbpx

Aktuellt

Predikan på andra advent

Publicerad: 2020-12-07

Av Annafia Trollbäck, präst

Guds rike är nära

Mörkret sänker sig över vår del av världen. Som ett svart hål drar det oss närmre, sluter sig tätare runt oss. Tillvaron krymper. Livet tätnar. Dagarna passerar i halvskymning. Det är svårt nu. Trots att stjärnorna lyser i fönstren, och glitter hänger i skyltfönstren så går vi igenom en mörk tid. I mörka tider nöts hoppet ut. Vad är det vi ska se fram emot? Kan vi se fram emot något alls?

Jesus möter oss med domedagsord. Han pratar om eskatos, den yttersta tiden: vilka tecken som ska visa sig, vad som kommer att hända, hur vi ska göra. Vi kommer att förstå, säger han. Med samma självklarhet som när våren övergår i sommar – när Guds rike är nära.

Vi lever alltid i den yttersta tiden, ytterst på tidslinjen. Alltid undrar vi hur det ska bli, sedan. En förestående apokalyps har nog alltid, präglat människors liv. Rädsla för kaos och undergång. Längtan om harmoni och frid. Vi har nog i alla tider letat efter tecken att tyda vår samtid med – tecken som kan hjälpa oss att förstå det som sker.

Jesus säger: Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna… … vid havets och vågorna dån … Himlens makter skall skakas…

Jag tror att vi behöver tecken, vi behöver bilder, myter och historier, så att vi kan sätta oss i förbindelse med det som hänt, med de som gått före oss – de som tänkt och känt, varit rädda, hoppats och längtat som du och jag. Vi behöver det för att förstå det som händer nu och vilken vår uppgift är. Det sägs att i en tid där tvivlen är många, ligger tron tätt intill. Kanske kan tron vara en skyddsamulett – tron som något du kan hålla i och viska in: dina farhågor, ditt hopp, din längtan till. Och är det svårt att tro, bär Gud ändå. Och är det svårt att tro, bär Gud ändå.

Jesus säger: Guds rike är nära. Vad är Guds rike?

En bild, en plats, ett tillstånd?

Tidigare i Lukasevangeliet säger Jesus: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina egna ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er. (Luk 17:20).

Guds rike ligger alltså inte i det yttre. Nej, Jesus vänder det inåt, mot oss. Det borde väl vara här (håll handen mot hjärtat)? Kanske är det en låga Gud tänt, som brinner i hjärtat oavsett vad som händer oss.

Advent betyder ankomst. Den ankomst advent pekar mot är barnet som ska födas. Barnet (Jesusbarnet) som bärare av Guds rike. Det gäller också dig och mig. Gud skapade oss till sin avbild. Vi är bärare av Guds rike. Det finns inom er, sa Jesus. I varje människa. I barnet – som du varit, barnet som du är, som du alltid bär inom dig.

Det är vi, som lever nu, som bär Guds rike. Det ligger utspritt, vi är alla en del av det. Ljus och kärlek är brinnande lågor i oss, vi kanske inte alltid känner eller ser det – men det finns där likväl. Guds rike är alltid nära – inom dig.

Det blir mörkare innan det ljusnar. Det blir värre innan det blir bättre. Himlens makter ska skakas om. Rådlösheten och ångesten gripa tag i oss. Havet och vågorna ska dåna. Himmel och jord ska förgå. Vi är där nu. Natten tätnar och mycket är svårt. Guds rike är nära, säger Jesus. Du bär det inom dig. Var inte rädd. Ljuset lyser i ditt inre mörker. Stjärnor tänds på din inre himmel. Guds rike bor i dig. Var inte rädd för mörkret som bär på ljusets hjärta.