fbpx

Aktuellt

Restriktioner i Tyresö församling från och med 1 december

Publicerad: 2021-11-26

Nu är det annorlunda jul igen
Precis innan julen, festligheterna och härligheterna är vi återigen tvungna att begränsa oss på grund av covid-19 och ytterligare en smittvåg där även dubbelvaccinerade personer behöver intensivsjukvård. Flera länder på nära håll stänger ner och isolerar människor för att försöka minska smittspridning och lätta trycket på sjukvården. Det är allvarligt.

Det är tydligt att vi behöver hjälpas åt på alla sätt vi kan för att bidra till att minska de fruktansvärda effekter som pandemin för med sig, globalt, lokalt och privat.

Restriktioner i Tyresö församling från och med 1 december
Från och med den 1 december råder en övre gräns på 100 personer vid gudstjänster, öppen kyrka och konserter i Tyresö församling. Det gäller alla våra kyrkor.

Detta är helt i linje med såväl regeringens beslut om smittskyddsåtgärder från och med 1 december, som ärkebiskopens och Sveriges kristna råds ställningstagande i situationen där vi befinner oss med ökad smittspridning.

Religionsfriheten är grundlagsskyddad. Det betyder att det är en mänsklig rättighet att utöva sin religion och därmed komma till våra kyrkor. Den friheten ska vi värna!

Det innebär att Tyresö församling inte tillämpar kontroll av vaccinationsbevis i kyrkor och kapell.

På det här sättet fortsätter vi att bygga ett medmänskligt, hållbart och hoppfullt Tyresö, som en konsekvens av vår tro på Jesus Kristus, vårt uppdrag som kyrka och vår övertygelse om allas lika värde.

Maxantal personer, exklusive medverkande (även körer) i våra kyrkorum:

  • Tyresö kyrka: 100 pers
  • Bollmora kyrka: 100 pers
  • Trollbäckens kyrka: 100 pers
  • Bollmora kapell: 20 pers
  • Kapellet i Pilgrimscentrum: 45 pers
  • Förrättningar- dop, vigslar och begravningar räknas som offentliga sammankomster och berörs på samma sätt som alla gudstjänster.
  • Extern uthyrning omfattas av samma beslut som ovan.
  • Tyresö församling kommer inte att sända eller filma några gudstjänster eller konserter under advents-, jul och nyårshelgerna.

Helena Forsberg
Kyrkoherde