fbpx

Aktuellt

Så kan du hjälpa medmänniskor på flykt

Publicerad: 2015-09-22

gränsenKrig, oroligheter, fattigdom och klimatförändringar driver miljontals människor på flykt! Ett fåtal lyckas ta sig till Europa, men de allra flesta är kvar i de direkta närområdena. Svenska kyrkan finns på plats längs hela flyktvägen.

Svenska kyrkan finns genom ACT-alliansen på plats i stora flyktinglägren som Za’atari i Jordanien och Dadaab och Kakuma i Kenya. Vi arbetar  med internflyktingar och syriska flyktingar i Irak. För de människor som riskerar allt och beger sig på den farliga resan till Europa finns vi just nu i Grekland, Serbien och Ungern.

Stödet anpassas efter de behov som finns för flyktingarna i de olika regionerna, men behoven är omfattande och situationen förändras ständigt. Genom vår lokala närvaro är vi där och hör direkt från människorna det berör – och kan snabbt agera när nya omständigheter uppstår.

Parallellt arbetar vi också med att informera och påverka makthavare, både i Sverige och internationellt. Bland annat genom att kräva säkra och lagliga vägar för de människor som flyr till Europa.

kerstin pearsonKerstin Pearson, diakon som länge arbetat i Mellanöstern och nu tillsammans med sin man Rolf Pearson är stationerad av Svenska Kyrkan vid Dopplatsen Bethany beyond Jordan i Jordanien, berättar att Jordanien är ett fattigt land och att 2% av deras BNP används till att försörja flyktingar.
– Men det räcker inte och hjälporganisationer som UNHCR, LWF och Act Alliance (som Svenska Kyrkan jobbar igenom) gör ett stort arbete. Många Jordanier är fattiga och behöver också hjälp. Man kan höra folk klaga att flyktingarna får mycket hjälp men dom själva är det ingen som ser.

Kerstin Pearson menar att det är viktigt att förstå att de är medmänniskor i en mycket utsatt situation och behöver ett generöst mottagande av människor som ser och bryr sig.
– De behöver möjligheter och stöd att kunna bygga upp en ny tillvaro och få känna att de kan ta ansvar för sina liv igen. Det finns ingen ljusning när det gäller kriget i Syrien och det finns inget hopp om att snart kunna återvända. Därför behöver flyktingarna en möjlighet att få börja om sina liv i Jordanien eller på andra ställen. Som flykting i Jordanien har barnen bara rätt till grundskoleutbildning men ungdomarna har varken möjlighet till utbildning eller arbete.

Det här görs i Tyresö

I Tyresö genomförde församlingen den 16 september en #refugeeswelcome-manifestation. Ungefär 100 personer slöt upp för att manifestera sin vilja att hjälpa Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl, och kyrkoherde Michael Öjermo anföranden. Vi genomförde ljuständning och fick lyssna till vacker musik. Manifestationen fortsatte sedan med information från Tyresö kommun. Kommundirektören Bo Renman fanns på plats, liksom socialchefen Åsa Danielsson, som berättade hur ansvarsfördelningen ser ut i flyktingmottagandet.

Det är Migrationsverket som har det övergripande ansvaret och som också sköter asylförfarandet. De som har rätt att få stanna i Sverige slussas under prövningen vidare till kommunerna. De som inte beviljas asyl avvisas enligt gällande lagstiftning. Kommunerna kommer att få ta emot flyktingar enligt fördelningsprinciper som staten bestämmer. Efterhand kommer alltså troligen fler flyktingar att komma till Tyresö. Fredrik Saweståhl var noga i sitt anförande med att påpeka att dessa människor ska tas emot med öppna armar och att vi ska hjälpas åt, alla goda krafter, med ett varmt mottagande.

Till detta arbete behöver Tyresö församling ideella medarbetare som på olika sätt bistår. Vi har en organisation för ideellt arbete i församlingen. Det finns tydliga riktlinjer för ideellt medarbetarskap. Diakon Berth Adamsson är den som driver vårt ideella arbete (förutom våra många unga ledare och våra pilgrimsvolontärer där det funkar lite annorlunda). Berth behöver komma i kontakt med fler människor som vill ingå i vårt arbete! Ta gärna kontakt med honom, berth.adamsson@svenskakyrkan.se.

Tyresö församling förmedlar också insamlade medel till människor med särskilda behov. Det här gör vi i samråd med socialtjänsten i kommunen och enligt ett sedan flera år etablerat arbetssätt. Ekonomiskt bistånd sköts också av diakon Berth Adamsson. Efter individuell prövning kan församlingen ge ekonomiskt bidrag till sådant som inte försörjningsstöd täcker. Det här ekonomiska stödet kan förstås också gälla flyktingar.

Här finns mer information hos Tyresö kommun.

Det finns flera sätt att ge

Vi ber också om gåvor till det arbete som bedrivs för att hjälpa människor på flykt. Svenska Kyrkans internationella arbete fokuserar framförallt på barnen – hälften av världens 60 miljoner flyktingar är barn. Det kan handla om stöd för att bearbeta svåra händelser, men också det mest basala som filtar, hygienartiklar och tak över huvudet.

  • I våra kyrkor finns bössor uppställda där du kan ge en gåva.
  • Sms:a AKUT till 72905 så ger du 100 kronor till katastrofarbetet
  • Swisha din gåva till 123 105 33 47. Märk överföringen ”FLYKTING”.
  • Plusgiro 90 01 22-3 eller bankgiro 900-1223, märk gåvan med ”akut”

Pengarna går oavkortat till arbetet med flyktingar. Du kan läsa mer om Svenska kyrkans internationella arbete här.