fbpx

Aktuellt

Stöd till romer i Rumänien har gett resultat

Publicerad: 2019-11-27

Leksaker och alfabetsklossar. Foto: Gustaf Hellsing, Ikon.I flera år har Tyresö församling gett bistånd till Act Svenska kyrkans projetk för romer i Rumänien. Nu har projektet uppnått så goda resultat att arbetet kan lämnas över till lokala myndigheter.

Romer har varit en extremt utsatt grupp i Rumänien. I Rumänien lever 85 procent av romerna under fattigdomsgränsen. De bor i väldigt dåliga bostäder, isolerade från resten av samhället. Romerna möts av trakasserier och diskriminering och har ofta lite eller ingen utbildning. Endast en av tre vuxna har arbete, och många barn hoppar av skolan.

Några av de resultat som uppnåtts är:

  • Satsningar på skolor och förskolor, ett lagat mål mat om dagen för alla elever och säker transport till och från skolan.
  • Andra chansen-skola för dem i åldrarna 10-30 år som inte gått i skola tidigare.
  • Vårdcentral och hembesök för bättre hälsovård.
  • Aktiviteter för barn och unga.
  • Kurser i tegelstenstillverkning för ökad tillgång till byggnadsmaterial.
  • Kurser i trädgårdsarbete för att fler ska kunna odla grönsaker.
  • Arbete för kvinnors och barns rättigheter, till exempel samtalsgrupper för att stärka kvinnorna.
  • Tillgång till rent vatten och förbättrade sanitära förhållanden.
  • Förhandlingar med myndigheter om bättre boplatser för de över 1 000 romer i området som blivit tvångsförflyttade och tvingas bo i före detta ladugårdar.

Tyresö församling ger varje år 1 % av kyrkoavgiften till bistånd. Därtill kommer många av söndagarnas kollekter. Tack vare dessa gåvor har fler människor kunnat få ett bättre liv.

Andra projekt som stöds av Tyresö församlings bistånd är Act:s arbete vid katastrofer, samt en skola i Betlehem som vänder sig till både israeliska och palestinska barn. När projektet för romer i Rumänien nu avslutas kommer kyrkorådet att besluta om ett nytt ändamål med den del av biståndet som varit avsett för romer i Rumänien.

Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete