Aktuellt

Tyresö församling söker två präster

2019-02-18

Tyresö församling, 20 minuters resväg från Gullmarsplan, är en arbetsgivare med många välutbildade, kreativa och engagerade medarbetare. Här arbetar vi i självstyrande team med stor tillit till medarbetarnas planering, utveckling och genomförande. Nu vill vi bli ännu fler!

Våra tre kyrkor arbetar med fördjupande profiler och programgrupperna är placerade utifrån dessa profiler. Trollbäckens kyrka är fokus för vårt arbete med barn, unga och familj. I Bollmoradalens kyrka är kultur och diakoni inriktningen, och Pilgrim/Vuxen är koncentrerad till Tyresö kyrka och församlingshem, där också Stockholms Pilgrimscentrum är beläget. Tyresö kyrka är också stark bärare av traditioner i Tyresö, som den äldsta kyrkan i församlingen och en av Sveriges mest populära vigselkyrkor, belägen vid Tyresö slott och Tyresta naturreservat.

Vi söker nu två präster med olika inriktningar.

Prästen till programgrupp 13-25 kommer att arbeta främst med vårt ungdoms- och konfirmandarbete i Trollbäckens kyrka. Vi har drygt hundra konfirmander varje år och en välrenommerad ledarutbildning. I de äldre åldrarna arbetar vi med andlig fördjupning genom kurser, samtal, retreater och resor. Arbetsgruppen är kreativ och har hög utvecklingstakt. Resor ingår i tjänsten.

Prästen till programgrupp Pilgrim/vuxen arbetar med att utveckla vuxenverksamheten och är placerad vid Tyresö kyrka och församlingshem. I tjänsten ligger fokus på att arbeta med andlig vägledning, samtal och gudstjänstutveckling inklusive kyrkliga handlingar, samt att vara en del av verksamheten i Pilgrimscentrum. Gruppen är ett litet team med höga ambitioner kring utvecklingen av Pilgrimscentrum som ett nationellt besöksmål och kunskapscentrum kring pilgrimsliv, och som en plattform för andlig fördjupning för vuxna.

I båda tjänsterna ingår tjänstgöring vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Vi har goda personalförmåner, bl.a. generös friskvårdspeng och trivselaktiviteter. Vi uppmuntrar kompetensutveckling som något mycket viktigt i syfte att höja både verksamhet och medarbetare. Här finns tydliga strukturer för arbetsmiljö och medarbetarskap. I församlingen finns också en förskola.

Under våren antas en ny församlingsinstruktion som innebär nya möjligheter till förändringar och utveckling. Vi hoppas kunna fördjupa våra profiler ytterligare och göra församlingen mer känd och relevant för våra församlingsbor. Hållbart, hoppfullt och medmänsklighet är ledord.

Vi har en inkluderande attityd vad gäller kön, etnicitet och sexuell läggning. Vi bemöter alla människor oberoende av trosbekännelse med vänlighet och nyfikenhet.

Lär mer om Tyresö församling

Intervjuförfarande
Vi kommer att hålla intervjuer då ansökningstiden löpt ut.

Arbetstid/varaktighet
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde så snart som möjligt.

Fackliga företrädare
Peter Svensson
FFM Kyrkans Akademikerförbund Stockholmskretsen
0701-629929

Upplysningar
Ytterligare information om tjänsten erhålls genom kyrkoherde Helena Forsberg: 08-410 937 09.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 190331.  Ansökan sker enbart via e-post: tyreso.forsamling@svenskakyrkan.se . Märk ansökan ”präst 13-25” eller ”präst Pilgrim/Vuxen”.