fbpx

Aktuellt

Tyresö församlings tidigare kyrkoherde Elon har avlidit

Publicerad: 2017-01-16

Elon Ahlbäck var född i Svankälla på Hisingen och tillhörde en barnaskara på elva barn. I hemmet rådde en västsvensk schartauanism av det mycket rigida slaget. Redan i samband med sin konfirmation upplevde han kallelsen att bli präst, men han var samtidigt medveten om att hans kristna syn på livet, världen och människan skulle skilja sig radikalt från den han vuxit upp i. Med glimten i ögat – den såg man mycket ofta hos honom – berättade han om vad hans mor sade när han talat om för henne att han ville bli präst: ”Det får du så gärna.”

Efter studier i Lund, Genève, Hamburg och Uppsala prästvigdes Elon för Göteborgs stift. Det blev tidningsrubriker och inslag i radio och TV, när han gifte sig med Payande Shafé, en iranska han mött som stipendiat i Tyskland och som konverterat från islam. I 1960-talets början väckte detta sensation i Sverige.

Efter några år som komminister i Fjällbacka flyttade Elon och Payandé 1967 till Stockholm. Elon fick först tjänst som komminister i Katarina församling. Han började snart en tjänst som konsulent vid Svenska kyrkans centralråd, i Arbetsgruppen för kyrkans samhällsansvar. Efter några år som kyrkoherde i Botkyrka tillträdde han i slutet av 80-talet tjänsten som kyrkoherde i Tyresö.

Elon Ahlbäck hyste ett brinnande engagemang för den världsvida kyrkan. Ekumeniken var alltså en självklarhet för honom. Men lika starkt tog han ställning för den interreligiösa dialogen. Han var tidigt ute med att inse hur nödvändig också denna dialog är, vilket i en tid av tilltagande främlingsfientlighet mötte en hel del motstånd.

Elons kristna fromhet var inkluderande – på ett sätt som enligt min mening visar framåt. Han tog sin själavårdsuppgift på mycket stort allvar och var ett stort stöd för många människor i kris. Han var tolerant och vidsynt, men ifråga om grundläggande etiska värderingar – rätt och rättfärdighet och respekt för människans värde och värdighet – visade han den kompromisslöshet som man väntar sig möta hos en sann kyrkans herde.

Vi är många som i stor tacksamhet håller hans minne levande.

Thomas Notini

Elon Ahlbäck