fbpx

Aktuellt

Upprop från Rädda barnen! Har du rum?

Publicerad: 2018-08-24

Under den stora flyktingströmmen 2015 kom det många barn och ungdomar till Sverige, en del av dessa kom utan vårdnadshavare. Många av de barnen och ungdomarna möter Rädda Barnen i Tyresö i olika verksamheter och nätverk. På grund av det stora antalet asylsökande har beslutet från Migrationsverket, om de får stanna i Sverige eller inte, dröjt länge. En del av de unga som sökte asyl under 2015 har därför hunnit bli 18 år och i en del fall fått sin ålder uppskriven och därmed betraktats som vuxna. Det får konsekvenser som bland annat resulterar i att man kan tvingas flytta till en flyktingmottagning som många gånger har legat långt ifrån den kommun som man har etablerat sig i eller välja att försöka stanna kvar och lösa boendefrågan på egen hand. Då den ekonomiska ersättningen inte medger att den unga personen kan bekosta ett boende blir alternativet ofta att leva i hemlöshet eller otrygga och tillfälliga boendeformer.
Rädda Barnen i Tyresö har fått ett statligt bidrag för att försöka lösa bostadsfrågan för de unga, ensamkommande i kommunen som kommer att fylla 18, har fyllt 18 eller fått sin ålder uppskriven. De ungdomar som är aktuella är de som studerar på Tyresö Gymnasium och har en redan påbörjad etablering här i kommunen och befinner sig någonstans i en asylprocess. Det handlar alltså inte om ungdomar som uppehåller sig här olagligt.

Rädda Barnen i Tyresö har försökt att hitta olika lösningar med boenden, men de planerna har i nuläget inte gått att fullfölja.

Läget är därmed akut för ett antal unga som nu kommer att börja höstterminen på gymnasiet men inte har någonstans att bo.
Rädda Barnen i Tyresö och Tyresö församling skickar därför ut ett upprop i de nätverk där vi vet att det finns ett engagemang för människor generellt och särskilt för dessa ungdomar för att försöka hitta lediga rum först och främst mellan september och december. Det handlar primärt om 4-8 platser för de ungdomar som idag står utan eget boende. Ersättningen är av mer symbolisk karaktär, vi kan erbjuda 1 000 per månad. Mat och övriga kostnader betalar ungdomarna ur den lilla egna kassa som de har (ca 1700 per månad). Vi är också öppna för att diskutera ersättningsfrågan om det skulle bli aktuellt för de mest akut behövande. Tyresö församling kan också bistå med stöd, både ekonomiskt och med nätverk för de familjer som öppnar sina hem.

Det finns några goda exempel på familjer som har tagit emot unga och som kan dela sina erfarenheter om ni vill veta mer. Vi hoppas att uppropet ska resultera i några boenden för de mest utsatta ungdomarna så att de kan fortsätta sina studier under höstterminen och ha en trygg plats och en säng att sova i.

Hör i så fall av er till: hallberglena@hotmail.com och anmäl intresse (eller ställ frågor), lämna kontaktuppgifter så ringer vi upp.