Aktuellt

Nu öppnar vi upp!

2021-06-08

Tyresö församling har glädjen att från och med 1 juni inbjuda till gudstjänst i Tyresö kyrka och Bollmoradalens kyrka. Där kan vi samlas med hänsyn till nya bestämmelser om maxantal för deltagare. Delar av Trollbäckens kyrka renoveras och är därför stängd under sommaren och kommer att öppna någon gång under hösten 2021.

Alla som längtar efter att samlas och fira gudstjänst – både du som aldrig tidigare gjort det eller du som varit med ofta – är varmt välkomna! Även Sommarmusiken kommer att kunna ha publik på plats i Tyresö kyrka i sommar liksom Pilgrimscentrum kommer att vara öppet och pilgrimsvandringar kunna äga rum (se kalendarium på webben)

Beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten den 12 maj om höjning av maxantalen för antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 1 juni som möjliggör ett försiktigt öppnande av viss verksamhet igen.

Den 6 juni kl 11 firar vi för första gången sedan oktober förra året gudstjänst med maxantalet 50 personer i både Tyresö kyrka och Bollmoradalens kyrka. Det är stora kyrkorum vilket bidrar till att vi på ett säkert sätt kan samlas och sitta på hänvisad plats så att avstånd kan hållas. Kyrkvaktmästaren kommer att anvisa var och en platser som säkrar avståndet till andra deltagare i kyrkorummet.

Gudstjänster och öppen kyrka
Tyresö kyrka gudstjänst söndag kl 11 och därefter dop och öppen kyrka för ljuständning och enskild bön fram till kl15.

Bollmoradalens kyrka gudstjänst söndag kl 11.

Tyresö kyrka sommaröppet 28 juni- 8 aug varje dag kl 11-15

Bollmoradalens kyrka sommaröppet mån-fre 10-16

Dop, vigsel och begravning
Vid dop, vigsel och begravningar (kyrkliga handlingar) gäller antal 50 personer utöver tjänstgörande personal. Men för att villkoren för ett deltagarantal på 50 personer ska uppfyllas är det viktigt att begränsa rörelser av människor i kyrkorummet. Vid kyrkliga handlingar får inte fler än fyra personer röra sig samtidigt, till exempel vid avskedstagandet vid begravningsgudstjänster.
Antal i våra kyrkor och kapell (exklusive personal)

Tyresö kyrka 50 personer

Bollmoradalens kyrka 50 pers

Bollmora kapell 15 pers

Kapellet Pilgrimscentrum 30 pers

Borgerliga begravningar
För borgerliga begravningar gäller att Tyresö församling som är huvudman för begravningsverksamheten i Tyresö kommun ska upplåta lokal för dessa, men det är arrangören, ej Tyresö församling, som ansvarar för att det tillåtna antalet deltagare inte överskrids i de rum som är avsedda för borgerliga begravningar -. Bollmora kapell och Kapellet i Pilgrimscentrum.

Anpassningar utifrån gällande beslut
I samband med gudstjänster och Öppen kyrka är det fortsatt viktigt följa de beslut och rekommendationer som utfärdats av regering och Folkhälsomyndigheten. Region Stockholm har också utfärdat regionala rekommendationer som gäller fram till den 13 juni (se faktaruta nedan).

Mot bakgrund av detta fortsätter anpassningen av närvaron i kyrkorna på olika sätt. Säkerhetsavstånd ska iakttas på samma sätt som tidigare.

Konserter

Sommarmusiken kommer att äga rum i Tyresö kyrka onsdagar kl 19 mellan den 30 juni och 18 augusti.

Även vid konserter gäller att kyrkvaktmästare anvisar plats för varje besökare i kyrkorummet som säkrar avstånd till andra deltagare.

Aktuella tider för alla arrangemang kommer att finnas i kalendariet här på webben. Håll även utkik efter konserter online.

Minnesstunder och dopkalas
Antal gäster vid minnesstunder och dopkalas i våra lokaler är 8 personer. Från den 1 juli kan sällskap boka våra lokaler för 50 personer. Ändringar kan ske med kort varsel, håll dig uppdaterad på vår webb!

FAKTARUTA
Regeringen och Folkhälsomyndigheten kom vid en presskonferens den 12 maj 2021 med besked om vad som kommer gälla efter den 1 juni 2021. Beskedet innebär ett successivt öppnande i tre nivåer för ett ökat antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den första höjningen av maxtalen träder i kraft den 1 juni 2021, nivå 3, och regeringen har fattat beslut om detta. Det innebär att fler än åtta personer kommer att få samlas. Folkhälsomyndighetens föreskrifter reglerar vilka andra smittskyddsåtgärder som gäller för sammankomster och tillställningar. Beroende på lokalens (platsens) storlek och utformning kan det innebära att färre deltagare än vad som anges maximalt i förordningen får delta.

För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 50 deltagare. För arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är begränsningen fortsatt åtta deltagare.
För arrangemang utomhus med anvisade sittplatser höjs antalet till 500 deltagare. För arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 personer.
Lägerverksamheter för barn och ungdomar tillåts i mindre skala.
I Region Stockholm gäller regionala rekommendationer till den 13 juni. Länk finns här >>

Källa: Folkhälsomyndigheten.se, krisinformation.se och Region Stockholm