fbpx
Walk for future

Aktuellt

Walk for future – vandra för klimaträttvisa

Publicerad: 2021-08-27

Den 18 juli började pilgrimsvandringen Walk for future som handlar om att sätta klimatet främst och säkerställa klimaträttvisa. Vandringen inleddes vid i klosterkyrkan i Vadstena och går nu genom Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien med målet att nå Glasgow och klimattoppmötet COP26 i början av november. Vandringen är en protest men också en inre pilgrimsresa som uppmanar till reflektion om vårt eget liv och hur vi kan ta egna steg mot en bättre och mer hållbar framtid.

Det är inte alla som har möjlighet att vandra nästan 200 mil ändå bort till Glasgow. Men du kan ändå vara med och göra din röst hörd med oss i Tyresö församling. Delta i våra vandringar med Walk for future-tema, och skriv under namninsamlingen för klimaträttvisa.

Namninsamling

Skriv under ACT Svenska kyrkans och ACT-alliansens namninsamling för klimaträttvisa. I en gemensam namninsamling lyfter vi fem krav till världens ledare.

  • Världens regeringar måste omedelbart vidta de åtgärder som krävs, i form av lagstiftning, regelverk, handlingsplaner och finansiering, för att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader, helst 1,5 grad.
  • Världens regeringar måste implementera klimatlösningar som prioriterar jämställt deltagande av människor och skydd av ekosystem före ekonomiska vinstintressen.
  • Världens regeringar behöver agera nu för att uppnå noll-utsläpp senast år 2050. Länder med höga utsläpp bör gå före och säkerställa att utsläppen minskar omedelbart. Detta innebär utfasning av fossila bränslen, investering i förnyelsebar energi för alla, samt bevarande och återställande av naturliga ekosystem.
  • Världens regeringar bör verka för fossilneutrala naturbaserade klimatlösningar, särskilt lösningar som bidrar till stärkt motståndskraft hos samhällen, inklusive för ursprungsbefolkningar i klimatnödläge. Lösningarna bör bygga på insatser för ekosystemen som sker med lokalt jämställt inflytande.
  • Klimatfinansiering måste öka, avsevärt och omedelbart, till fattiga klimatsårbara samhällen och länder som lever i frontlinjen av klimatnödläget.

Skriv under namninsamlingen

Vandringar

Delta i våra vandringar med temat Walk for future.

Pilgrimsvandring Walk for Future, 4 September 10:00-16:00
Den 4 september kan du pilgrimsvandra med ett Walk for future-tema tillsammans med oss på Pilgrimscentrum i Tyresö. Vi kommer att utgå från några av pilgrimens sju nycklar med ett skapelseperspektiv och tillsammans reflektera kring hur vi enskilt och tillsammans kan vara med och påverka för en hållbar framtid. Vi går längs Nyckelleden som är ca 12 km i bitvis svår terräng.

Medtag matsäck för dagen samt kläder efter väder. Ingen anmälan.

Årliga stjärnvandringen, 19 September 10:00-17:00 (Utgår från Jakobs kyrka i Kungsträdgården)
Tredje söndagen i september varje år gör flera församlingar en gemensam pilgrimsvandring med en inledande gemensam pilgrimsmässa i Jakobs kyrka. I år har denna vandring temat Walk for future. Efter pilgrimsmässan vandrar vi sedan mot Tyresö och avslutar i Bollmoradalens kyrka där det också kommer att finnas möjlighet att rösta i kyrkovalet 2021.

Tag med matsäck för dagen, bra kläder och skor. Ingen anmälan.